Standard Svensk standard · SS-EN 13451-10:2018

Utrustning för simbassänger - Del 10: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för dykplattformar, dyktrampoliner och tillhörande utrustning

Status: Gällande

Omfattning
This part of the EN 13451 series specifies safety requirements for diving platforms, diving springboards and associated equipment in addition to the general safety requirements of EN 13451-1 and is meant to be read in conjunction with it. The requirements of this part of the EN 13451 series take priority over those in EN 13451-1. This part of the EN 13451 series is applicable to platforms and springboards, and associated equipment for use in classified swimming pools as specified in EN 15288-1 and EN 15288-2.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pooler och spabad, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment

Artikelnummer: STD-80006487

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13451-10:2014