Standard Svensk standard · SS-EN 16927:2017

Pooler för hemmiljö - Särskilda krav inklusive säkerhet och provningsmetoder för små pooler

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general safety and quality requirements and test methods for domestic mini-pools.
These requirements and test methods are applicable to mini-pool structures, including their installation and possible means of access.
This European Standard does not apply to:
- pools for public use covered by EN 15288-1;
- swimming pools for domestic use covered by EN 16582 series;
- spas for domestic or public use;
- paddling pools according to EN 71-8

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Mini-pools - Specific requirements including safety and test methods for mini-pools

Artikelnummer: STD-8025364

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-06

Antal sidor: 40