Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25649-2:2017

Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 2: Konsumentinformation (ISO 25649-2:2015)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 25649-2:2017 specifies consumer information for classified floating leisure articles for use on and in water according to ISO 25649-1. ISO 25649-2:2017 is applicable with ISO 25649-1 and the relevant specific parts (ISO 25649-3 to ISO 25649-7). NOTE 1 Specific safety requirements are specified in the specific parts ISO 25649-3 to ISO 25649-7. NOTE 2 The specific parts can include exclusions from the general requirements specified in this document and/or ISO 25649-1.

Ämnesområden

Hushåll Allmänt (97.020) Leksaker (97.200.50) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Standardiseringens stöd

Internationell titel: Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information (ISO 25649-2:2017)

Artikelnummer: STD-8029305

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-31

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 15649-2:2009+A2:2013