Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den europeiska standarden med beteckningen SS-EN 15288-1:2018 Pooler för offentlig miljö – Del 1: Säkerhetskrav för design fastställer säkerhetskrav som är relevanta för vissa aspekter av utformning och uppförande av bassänger för offentliga miljöer. Standarden tillhandahåller vägledning om de risker som är aktuella genom att identifiera de utformningsegenskaper som krävs för en säker miljö.

SS-EN 15288-serien består även av SS-EN 15288-2:2018 Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift.

Detta är den svenska översättningen av SS-EN 15288-1:2018, utgåva 2 som ersätter SS-EN 15288-1:2008+A1:2010.

Om standarden

Utformningen är en avgörande faktor för säkra bassänger och badanläggningar. Standarden är ett verktyg för ansvariga för badanläggningar dess operatörer i arbetet med att göra bassänger och badanläggningar säkra för användare/konsumenter. 

Tillverkare och återförsäljare säkerställer produktens eller tjänstens grundläggande säkerhets- och/eller kvalitetsnivå genom att uppfylla standarderna. Testinstitut använder standarderna i provning. Myndigheter använder standarderna som verktyg vid marknadskontroller.

Målgrupp

Den primära målgruppen för standarden är alla som arbetar med utformning, uppförande, planering och drift av bassänger. Huvudsyftet är att göra bassänger och badanläggningar säkra för konsumenter.

Exempel på de aktuella bassängerna och badanläggningarna:

 • kommunala badanläggningar
 • aktivitetsbassänger
 • bassänger i hotell, på campingar, i klubbar, i behandlingsanläggningar samt på
 • äventyrsbad

Fördelar med att använda standarden

Standarden SS-EN 15288-1:2018 kan användas för att:

 • Underlätta och förbättra provningen, produktutvecklingen, säkerhetsbedömningen och regelefterlevnaden i branschen.
 • Hjälpa branschens aktörer vid inköp och försäljning av produkter och tjänster och underlätta handel på den inre marknaden.
 • Uppnå kostnadsbesparingar, effektivitet och kompatibilitet för badanläggningar i hela Europa.

Nyckelord

 • Pooler
 • Spabad
 • Badanläggningar
 • Badhus
 • Simhallar
 • Simbassänger
Omfattning
Detta dokument fastställer säkerhetskrav som är relevanta för vissa aspekter av utformning och uppförande av klassificerade bassänger i enlighet med avsnitt 4. Det är avsett för de som arbetar med utformning, uppförande, planering och drift av klassificerade bassänger. Det tillhandahåller vägledning om de risker som är aktuella genom att identifiera de utformningsegenskaper som krävs för en säker
miljö.
Kraven i detta dokument är tillämpliga på alla nya klassificerade bassänger och, enligt vad som är lämpligt, på specifika renoveringar av klassificerade befintliga bassänger.
Detta dokument har begränsad tillämplighet på klassificerade bassänger som består av avdelade områden av floder, sjöar eller hav, men detta dokument bör följas då det är relevant.
Nationell och/eller lokal lagstiftning kan gälla.
Detta dokument är inte tillämpligt på pooler för hemmiljö i enlighet med SS-EN 16582 (alla delar). Ytterligare definitioner av pooler för hemmiljö och/eller för användning i hemmiljö tillhandahålls i SS-EN 16582.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pools for public use - Part 1: Safety requirements for design

Artikelnummer: STD-80022801

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 15288-1:2018

Ersätter: SS-EN 15288-1:2008+A1:2010