Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument fastställer säkerhetskrav som är relevanta för vissa aspekter av utformning och uppförande av klassificerade bassänger i enlighet med avsnitt 4. Det är avsett för de som arbetar med utformning, uppförande, planering och drift av klassificerade bassänger. Det tillhandahåller vägledning om de risker som är aktuella genom att identifiera de utformningsegenskaper som krävs för en säker
miljö.
Kraven i detta dokument är tillämpliga på alla nya klassificerade bassänger och, enligt vad som är lämpligt, på specifika renoveringar av klassificerade befintliga bassänger.
Detta dokument har begränsad tillämplighet på klassificerade bassänger som består av avdelade områden av floder, sjöar eller hav, men detta dokument bör följas då det är relevant.
Nationell och/eller lokal lagstiftning kan gälla.
Detta dokument är inte tillämpligt på pooler för hemmiljö i enlighet med SS-EN 16582 (alla delar). Ytterligare definitioner av pooler för hemmiljö och/eller för användning i hemmiljö tillhandahålls i SS-EN 16582.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-1:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 1: Säkerhetskrav för design
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pools for public use - Part 1: Safety requirements for design

Artikelnummer: STD-80022801

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 15288-1:2018

Ersätter: SS-EN 15288-1:2008+A1:2010