Standard Svensk standard · SS-EN 13451-3:2011+A3:2016

Utrustning för simbassänger - Del 3: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för inlopp och utlopp samt tillbehör med luft eller vattenflöde

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies safety requirements and test methods for inlets and outlets for water/air and water/air based leisure features involving water movement, in addition to the general safety requirements of EN 13451-1:2011.
The requirements of this specific standard take priority over those in EN 13451-1:2011.
This part of EN 13451 is applicable to swimming pool equipment designed for:
— the introduction and/or extraction of water for treatment or leisure purposes;
— water leisure features involving the movement of water.
NOTE The above items are identified with the general term devices.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features

Artikelnummer: STD-8018973

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-22

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13451-3:2011+A2:2014