Standard Svensk standard · SS-EN 12235:2013

Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av vertikal bollstuds

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the rebound height of a ball from a surface, when dropped vertically.

Ämnesområden

Golvbeläggningar (97.150) Anordningar för sport (97.220.10) Övrigt (97.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour

Artikelnummer: STD-99302

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12235:2004/AC:2010 , SS-EN 12235:2004