Standard Svensk standard · SS-EN 12235:2004/AC:2010

Sportbeläggningar - Bestämning av vertikal bollstuds

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12235:2013

Ämnesområden

Golvbeläggningar Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour

Artikelnummer: STD-75899

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-11

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 12235:2004

Ersätts av: SS-EN 12235:2013