Standardutveckling · SIS/TK 184

Golvbeläggningar

Golvbeläggning som följer standarder underlättar för leverantörer och användare, både yrkesverksamma och privatpersoner. Kommittén för golvbeläggningar framför svenska intressen och bevakar den europeiska standardiseringen av halvhårda golv och laminatgolv.

Kommittén för Golvbeläggningar deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen och kommittéerna ”Resilient, textile and laminate floor coverings”, CEN/TC 134 samt ”Floor coverings”, ISO/TC 219. Ur svenskt perspektiv är det betydelsefullt att exempelvis fler europeiska golvstandarder framställs, då dessa gör det möjligt för svenska golvtillverkare att CE-märka produkterna enligt EU-direktivet för byggprodukter. Något som i sin tur underlättar den fria handeln eftersom standarder eliminerar tekniska handelshinder. Kommittéarbetet resulterar även i att kvaliteten på golv förbättras. På så sätt säkerställs att golvkonsumenter får en säker och funktionell produkt. Samtidigt ökar förståelsen för de olika egenskaperna hos golvbeläggningar. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
EN 13813, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster - Egenskaper och krav
EN 14904-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 1: Väsentliga egenskaper
EN 14904-2, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 2: Specifikationer
EN 14904-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 3: In situ Testing
CEN/TR 14041, Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv - Guide till EN 14041:2018
EN 17903, Golvmaterial - Definition och deklaration av återvunnet innehåll (oganiskt och oorganiskt) i textila golvmaterial
EN 14499, Golvmaterial - Textilmattor - Lägsta krav för underlag för heltäckningsmatta
EN 15330-5, Golvmaterial — Sportbeläggningar — Konstgräs för utomhusbruk — Del 5: Specifikation för fyllnadsmaterial
CEN/TR WI 00134302/TC 134, Golvmaterial - Halvhårda, textila golv och laminatgolv - Cirkulär ekonomi och hållbarhet — Rekommendationer/riktlinjer för design
ISO 24342, Golvmaterial - Halvhårda och textila golv - Bestämning av sidlängd, kantrakhet och vinkelräthet av plattor
EN 13329, Golvmaterial - Laminatgolv med ett ytskikt baserat på tvärbunden aminoplast - Specifikationer, krav och provningsmetoder
ISO 2424, Golvmaterial - Textila golv - Ordlista
EN 1269, Golvmaterial - Textilmattor - Bedömning av impregneringar i nålade mattor med hjälp av en nedsmutsningsprovning
ISO 14486, Laminate floor coverings — Laminate floor covering — Specification
EN ISO 24342, Golvmaterial - Halvhårda och textila golv - Bestämning av sidlängd, kantrakhet och vinkelräthet av plattor
ISO 20251, Golvmaterial- Textila golv- Vattenpermeabilitetstest
EN 688, Golvmaterial - Korklinoleum
ISO 23122, Golvbeläggningar - Textila golv - Provning med Hexapod tumlare
Visa fler Visa färre
Utgivet 178 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv
SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar
SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, Nybro
Bolon AB, Ulricehamn
Finja Betong AB, Finja
Gerflor Scandinavia AS Norge Filial, Johanneshov
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
Stockholms fotbollförbund, Solna
Tarkett AB, Ronneby
Välinge Innovation Sweden AB, Viken
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
CEN/TC 339, Slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv:

CEN/TC 134, Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings

CEN/TC 134/WG 10, Harmonization

CEN/TC 134/WG 11, Modular mechanical locked floor coverings (MMF)

CEN/TC 134/WG 7, Resilient floor coverings

CEN/TC 134/WG 8, Textile floor coverings

CEN/TC 134/WG 9, Laminate floor coverings

ISO/TC 219, Floor coverings

ISO/TC 219/WG 1, Textile floor coverings

ISO/TC 219/WG 2, Resilient floor coverings

ISO/TC 219/WG 3, Laminate floor coverings

SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar:

CEN/TC 217, Surfaces for sports areas

CEN/TC 217/WG 11, Test methods for sports surfaces

CEN/TC 217/WG 2, Surfaces of sports halls

CEN/TC 217/WG 6, Synthetic surfaces primarily used outdoor

SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor:

CEN/TC 303, Floor screeds and screed materials

CEN/TC 303/WG 1, Terminology and properties

CEN/TC 303/WG 2, Test methods

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Deltagande i SIS/TK 184 Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggstandardpaket (92) Inredningsdelar (94.450) Byggprodukter (94.500) Byggnadsprojektering (94)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tobias Lundgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Annika Almqvist
Vice projektledare
annika.almqvist@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Göran Ziegler
Ordförande
Välinge Innovation Sweden AB