Standardutveckling · SIS/TK 184

Golvbeläggningar

Golvbeläggning som följer standarder underlättar för leverantörer och användare, både yrkesverksamma och privatpersoner. Kommittén för golvbeläggningar framför svenska intressen och bevakar den europeiska standardiseringen av halvhårda golv och laminatgolv.

Kommittén för Golvbeläggningar deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen och kommittéerna ”Resilient, textile and laminate floor coverings”, CEN/TC 134 samt ”Floor coverings”, ISO/TC 219. Ur svenskt perspektiv är det betydelsefullt att exempelvis fler europeiska golvstandarder framställs, då dessa gör det möjligt för svenska golvtillverkare att CE-märka produkterna enligt EU-direktivet för byggprodukter. Något som i sin tur underlättar den fria handeln eftersom standarder eliminerar tekniska handelshinder. Kommittéarbetet resulterar även i att kvaliteten på golv förbättras. På så sätt säkerställs att golvkonsumenter får en säker och funktionell produkt. Samtidigt ökar förståelsen för de olika egenskaperna hos golvbeläggningar. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 59 standarder
ISO 11856, Golvmaterial- Textila golv- Bestämning av fiber bindemedel med användning av en modifierad Martindale Maskin
EN 13813, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster - Egenskaper och krav
EN 14904-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 1: Väsentliga egenskaper
EN 14904-2, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 2: Specifikationer
EN 14904-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 3: In situ Testing
ISO 10361, Textile floor coverings - Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester
ISO/TR 21868, Textile floor coverings - State of the art and guidance on maintenance and cleaning
EN ISO 10581, Golvmaterial - Halvhårda golv - Homogen PVC - Specifikationer
ISO 18167, Golvmaterial - Textila golv - Installationspraxis - Generellt
EN 17326, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av dimensionsstabilitet hos shock pads för användning i sportbeläggningar
ISO 24337, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av geometriska egenskaper
EN 15398, Golvmaterial- Halvhårda, textila golv och laminatgolv - Golvsymboler- Sammanställning av piktogram
EN 17396, Golvmaterial - halvhårda golv - Golvplattor av kvarts-PVC - Specifikation
ISO 2551, Golvmaterial - Maskintillverkade textilgolvbeläggningar - Bestämning av dimensionella förändringar på grund av effekterna av varierande vatten- och värmeförhållanden
EN 1517, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av motstånd mot slag
EN 17368, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av motstånd mot slag med liten kula
EN 17317, Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv, laminatgolv och mekaniskt sammansatta golvplattor - Ljusreflektionsvärde (LRV) hos en golvyta
EN 1569, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av motstånd mot rullande last
EN 17324, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av motstånd mot dynamisk utmattning av shock pads och sportbeläggningar
ISO 11638, Golvmaterial- Halvhårda golv- Heterogen PVC med baksidesbeläggning av skum - Specifikation
ISO 12951, Golvmaterial - Textila golv - Bestämning av viktminskning, fiberbindning och förändring i utseende hos trappnos med hjälp av Lisson Tretrad maskin
EN ISO 12951, Golvmaterial - Textila golv - Bestämning av viktminskning, fiberbindning och förändring i utseende hos trappnos med hjälp av Lisson Tretrad maskin
EN 17409, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Metod för provtagning av granulat som används i konstgräs
EN 17435, Golvmaterial - Ytor för idrottsområden - Testmetod för bestämning av Head Injury Criterion (HIC) och Critical Fall Height (CFH)
EN 1081:2018/A1, Golvmaterial - Bestämning av elektriskt motstånd - Tillägg 1
EN 12199, Golvmaterial - Halvhårda golv - Homogena och heterogena gummigolv med präglad yta, specifikation
EN 1816, Golvmaterial - Homogena och heterogena släta gummigolv med baksidesbeläggning av skum
EN 1817, Golvmaterial - Homogena och heterogena släta gummigolv
ISO 18393-1, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 10874:2009/Amd 1, Golvmaterial - Klassificering -Tillägg 1
EN WI 00134244/CEN/TC 134, Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Determination of geometrical characteristic
ISO 20326:2016/Amd 1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
EN ISO 20326:2018/A1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
ISO 1763, Golvmaterial - XXX
ISO 8543, Textile floor coverings - Methods for determination of mass
EN ISO 10874:2012/A1, Golvmaterial - Klassificering - Tillägg 1
ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN 16094, Golvmaterial - Laminatgolv - Provningsmetod för bestämning av tålighet mot fina repor
EN 15330-1, Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic turf
EN 15330-3, Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 3: Synthetic turf surfaces used indoors
EN 15330-4, Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 4: Specification for shockpads used in sports surface systems
EN WI 00217119, Surfaces for sports areas - Test method for determination of surface regularity (evenness)
CEN/TR WI 00217137, Guidance on how to minimise the risk of synthetic turf infill becoming a source of environmental contamination
EN 1264-1, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
EN 1264-2, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
EN 1264-3, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
EN 1264-4, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
EN 1264-5, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
EN 15316-4-1:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
EN 15316-4-2:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
EN 15316-4-4:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
EN 15316-4-8:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
EN 15316-5:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
ISO 4760, Laminate Flooring: Topical Moisture Resistance — Assembled Joint
EN 15468:2016/A1, Golvmaterial - Laminatgolv med ett lackat ytskikt och på bäraren direkt tryckt dekor - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 13329:2016+A1:2017/A2, Golvmaterial - Laminatgolv med ett ytskikt baserat på tvärbunden aminoplast - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 14978:2016/prA1, Golvmaterial - Laminatgolv med elektronstrålehärdat ytskikt baserat på akryl - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 17467, Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the residual deformation of synthetic or organic infill granules after static load
Visa fler Visa färre
Utgivet 162 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv
SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar
SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, Nybro
Bolon AB, Ulricehamn
Combimix AB, Bålsta
Gerflor Scandinavia AS, Johanneshov
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
Tarkett AB, Ronneby
Tarkett AB, Hanaskog
Välinge Innovation Sweden AB, Viken
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 219, Floor coverings
ISO/TC 219/WG 1, Textile floor coverings
ISO/TC 219/WG 2, Resilient floor coverings
ISO/TC 219/WG 3, Laminate floor coverings
CEN/TC 134, Resilient, textile and laminate floor coverings
CEN/TC 134/WG 10, Harmonization
CEN/TC 134/WG 11, Modular mechanical locked floor coverings (MMF)
CEN/TC 134/WG 7, Resilient floor coverings
CEN/TC 134/WG 8, Textile floor coverings
CEN/TC 134/WG 9, Laminate floor coverings
CEN/TC 217, Surfaces for sports areas
CEN/TC 217/WG 11, Test methods for sports surfaces
CEN/TC 217/WG 2, Surfaces of sports halls
CEN/TC 217/WG 6, Outdoor synthetic surfaces
CEN/TC 303, Floor screeds and screed materials
CEN/TC 303/WG 1, Terminology and properties
CEN/TC 303/WG 2, Test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Deltagande i SIS/TK 184 Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggstandardpaket (92) Inredningsdelar (94.450) Byggprodukter (94.500) Byggnadsprojektering (94)