Standardutveckling · SIS/TK 184

Golvbeläggningar

Golvbeläggning som följer standarder underlättar för leverantörer och användare, både yrkesverksamma och privatpersoner. Kommittén för golvbeläggningar framför svenska intressen och bevakar den europeiska standardiseringen av halvhårda golv och laminatgolv.

Kommittén för Golvbeläggningar deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen och kommittéerna ”Resilient, textile and laminate floor coverings”, CEN/TC 134 samt ”Floor coverings”, ISO/TC 219. Ur svenskt perspektiv är det betydelsefullt att exempelvis fler europeiska golvstandarder framställs, då dessa gör det möjligt för svenska golvtillverkare att CE-märka produkterna enligt EU-direktivet för byggprodukter. Något som i sin tur underlättar den fria handeln eftersom standarder eliminerar tekniska handelshinder. Kommittéarbetet resulterar även i att kvaliteten på golv förbättras. På så sätt säkerställs att golvkonsumenter får en säker och funktionell produkt. Samtidigt ökar förståelsen för de olika egenskaperna hos golvbeläggningar. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
ISO 11856, Golvmaterial- Textila golv- Bestämning av fiber bindemedel med användning av en modifierad Martindale Maskin
EN 13813, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster - Egenskaper och krav
EN 14904-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 1: Väsentliga egenskaper
EN 14904-2, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 2: Specifikationer
EN 14904-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 3: In situ Testing
ISO 10361, Textile floor coverings - Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester
ISO 24337, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av geometriska egenskaper
EN 17435, Golvmaterial - Ytor för idrottsområden - Testmetod för bestämning av Head Injury Criterion (HIC) och Critical Fall Height (CFH)
EN 1081:2018/A1, Golvmaterial - Bestämning av elektriskt motstånd - Tillägg 1
ISO 10874:2009/PRF Amd 1, Golvmaterial - Klassificering -Tillägg 1
EN 17539, Golvmaterial - Mekaniskt låsta modulgolv - Bestämning av mått
ISO 20326:2016/Amd 1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
EN ISO 20326:2018/A1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
EN ISO 10874:2012/A1, Golvmaterial - Klassificering - Tillägg 1
ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN ISO 23999, Golvmaterial - Halvhårda golv - Bestämning av dimensionsstabilitet och kantresning efter påverkan av värme
EN 16094, Golvmaterial - Laminatgolv - Provningsmetod för bestämning av tålighet mot fina repor
EN 15330-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 1: Specifikation för sportbeläggning av konstgräs
EN 15330-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 3: Konstgräs som används inomhus
EN 15330-4, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 4: Specifikation för stötdämpande underlag
EN WI 00217119, Surfaces for sports areas - Test method for determination of surface regularity (evenness)
ISO 4760, Golvmaterial - Laminatgolv - Monterad skarvs motstånd mot lokal fukt
EN 15468:2016/A1, Golvmaterial - Laminatgolv med ett lackat ytskikt och på bäraren direkt tryckt dekor - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 13329:2016+A1:2017/A2, Golvmaterial - Laminatgolv med ett ytskikt baserat på tvärbunden aminoplast - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 14978:2016/A1, Golvmaterial - Laminatgolv med elektronstrålehärdat ytskikt baserat på akryl - Specifikationer, krav och provningsmetoder
EN 17467, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av kvarstående intryck hos syntetiskt eller organiskt fyllmaterial för konstgräs efter statisk last
ISO/TS 21868, Golvbeläggningar - Textila golv - Riktlinjer för underhåll och rengöring
ISO 24338, Golvmaterial- Laminatgolv - Bestämning av nötningsmotstånd
ISO 24335:2020, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av motstånd mot slag
Visa fler Visa färre
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv
SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar
SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, NYBRO
Bolon AB, Ulricehamn
Combimix AB, Bålsta
Gerflor Scandinavia AS, Johanneshov
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sherwin-Williams Sweden AB, MÄRSTA
Tarkett AB, RONNEBY
Välinge Innovation Sweden AB, VIKEN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 219, Floor coverings
ISO/TC 219/WG 1, Textile floor coverings
ISO/TC 219/WG 2, Resilient floor coverings
ISO/TC 219/WG 3, Laminate floor coverings
CEN/TC 134, Resilient, textile and laminate floor coverings
CEN/TC 134/WG 10, Harmonization
CEN/TC 134/WG 11, Modular mechanical locked floor coverings (MMF)
CEN/TC 134/WG 7, Resilient floor coverings
CEN/TC 134/WG 8, Textile floor coverings
CEN/TC 134/WG 9, Laminate floor coverings
CEN/TC 217, Surfaces for sports areas
CEN/TC 217/WG 11, Test methods for sports surfaces
CEN/TC 217/WG 2, Surfaces of sports halls
CEN/TC 217/WG 6, Outdoor synthetic surfaces
CEN/TC 303, Floor screeds and screed materials
CEN/TC 303/WG 1, Terminology and properties
CEN/TC 303/WG 2, Test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Deltagande i SIS/TK 184 Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggstandardpaket (92) Inredningsdelar (94.450) Byggprodukter (94.500) Byggnadsprojektering (94)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se