Standardutveckling · SIS/TK 184

Golvbeläggningar

Golvbeläggning som följer standarder underlättar för leverantörer och användare, både yrkesverksamma och privatpersoner. Kommittén för golvbeläggningar framför svenska intressen och bevakar den europeiska standardiseringen av halvhårda golv och laminatgolv.

Kommittén för Golvbeläggningar deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen och kommittéerna ”Resilient, textile and laminate floor coverings”, CEN/TC 134 samt ”Floor coverings”, ISO/TC 219. Ur svenskt perspektiv är det betydelsefullt att exempelvis fler europeiska golvstandarder framställs, då dessa gör det möjligt för svenska golvtillverkare att CE-märka produkterna enligt EU-direktivet för byggprodukter. Något som i sin tur underlättar den fria handeln eftersom standarder eliminerar tekniska handelshinder. Kommittéarbetet resulterar även i att kvaliteten på golv förbättras. På så sätt säkerställs att golvkonsumenter får en säker och funktionell produkt. Samtidigt ökar förståelsen för de olika egenskaperna hos golvbeläggningar. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
ISO 11856, Golvmaterial- Textila golv- Bestämning av fiber bindemedel med användning av en modifierad Martindale Maskin
EN 13813, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster - Egenskaper och krav
EN 14904-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 1: Väsentliga egenskaper
EN 14904-2, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 2: Specifikationer
EN 14904-3, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Inomhusytor i multisporthallar - Del 3: In situ Testing
ISO 10361, Textile floor coverings - Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester
ISO 24337, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av geometriska egenskaper
CEN/TR 14041, Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv - Guide till EN 14041:2018
ISO 20326:2016/Amd 1, Golvmaterial - Specifikation för golvpaneler / montering för lös läggning - Tillägg 1
EN 12230, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Syntetiska ytskikt - Bestämning av hållfasthetsegenskaper
EN 15330-1, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 1: Specifikation för sportbeläggning av konstgräs
EN 15330-4, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - Del 4: Specifikation för stötdämpande underlag
ISO 4760, Golvmaterial - Laminatgolv - Monterad skarvs motstånd mot lokal fukt
EN 00134287/TC 134, Golvmaterial - Definition och deklaration av återvunnet innehåll (oganiskt och oorganiskt) i textila golvmaterial
ISO 24338, Golvmaterial- Laminatgolv - Bestämning av nötningsmotstånd
ISO 24335, Golvmaterial - Laminatgolv - Bestämning av motstånd mot slag
EN 14499, Golvmaterial - Textilmattor - Lägsta krav för underlag för heltäckningsmatta
ISO 26986:2010/Amd 1, Golvmaterial - Halvhårda golv - Golvbeläggning av skummad PVC - Specifikation - Tillägg 1
EN ISO 26986:2012/A1, Golvmaterial - Halvhårda golv - Golvbeläggning av skummad PVC - Specifikation
EN WI 00134297/ TC 134, Golvmaterial - Halvhårda, textil-, laminat- och mekaniskt låsta modulgolv - Cirkulär ekonomi - Terminologi och definitioner
EN 12616, Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av vertikal vatteninfiltration och horisontellt vattenflöde
EN 16511, Golvmaterial - Mekaniskt låsta modulgolv (MMF) - Specifikation, krav och provningsmetod för bestämning av elasticitetsmodul
CEN/TR WI 00134302/TC 134, Golvmaterial - Halvhårda, textila golv och laminatgolv - Cirkulär ekonomi och hållbarhet — Rekommendationer/riktlinjer för design
EN 12104, Golvmaterial - Korkplattor - Krav
ISO 24342, Golvmaterial - Halvhårda och textila golv - Bestämning av sidlängd, kantrakhet och vinkelräthet av plattor
CEN/TR 17849, Golvmaterial- Halvhårda, textila golv och laminatgolv - Vägledning om hur man implementerar EN 14041:2004/AC:2006 under byggproduktförordningen EU 305/2011 (CPR)
ISO/TS 21868, Golvbeläggningar - Textila golv - Riktlinjer för underhåll och rengöring
EN ISO 11638, Golvmaterial- Halvhårda golv- Heterogen PVC med baksidesbeläggning av skum - Specifikation (ISO 11638:2020, inklusive korrigerad version 2021-09)
Visa fler Visa färre
Utgivet 174 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv
SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar
SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, NYBRO
Bolon AB, ULRICEHAMN
Combimix AB, BÅLSTA
Gerflor Scandinavia AS Norge Filial, Johanneshov
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sherwin-Williams Sweden AB, MÄRSTA
Stockholms fotbollförbund, Solna
Tarkett AB, RONNEBY
Välinge Innovation Sweden AB, VIKEN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 35 internationella kommittéer
ISO/TC 219, Floor coverings
ISO/TC 219/WG 1, Textile floor coverings
ISO/TC 219/WG 2, Resilient floor coverings
ISO/TC 219/WG 3, Laminate floor coverings
CEN/TC 134, Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings
CEN/TC 134/WG 10, Harmonization
CEN/TC 134/WG 11, Modular mechanical locked floor coverings (MMF)
CEN/TC 134/WG 7, Resilient floor coverings
CEN/TC 134/WG 8, Textile floor coverings
CEN/TC 134/WG 9, Laminate floor coverings
CEN/TC 217, Surfaces for sports areas
CEN/TC 217/WG 11, Test methods for sports surfaces
CEN/TC 217/WG 2, Surfaces of sports halls
CEN/TC 217/WG 6, Synthetic surfaces primarily used outdoor
CEN/TC 303, Floor screeds and screed materials
CEN/TC 303/WG 1, Terminology and properties
CEN/TC 303/WG 2, Test methods
CEN/TC 339, Slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
SIS/TK 184/AG 01, Halvhårda, textila- och laminatgolv:

CEN/TC 134, Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings

CEN/TC 134/WG 10, Harmonization

CEN/TC 134/WG 11, Modular mechanical locked floor coverings (MMF)

CEN/TC 134/WG 7, Resilient floor coverings

CEN/TC 134/WG 8, Textile floor coverings

CEN/TC 134/WG 9, Laminate floor coverings

ISO/TC 219, Floor coverings

ISO/TC 219/WG 1, Textile floor coverings

ISO/TC 219/WG 2, Resilient floor coverings

ISO/TC 219/WG 3, Laminate floor coverings

SIS/TK 184/AG 02, Sportbeläggningar:

CEN/TC 217, Surfaces for sports areas

CEN/TC 217/WG 11, Test methods for sports surfaces

CEN/TC 217/WG 2, Surfaces of sports halls

CEN/TC 217/WG 6, Synthetic surfaces primarily used outdoor

SIS/TK 184/AG 03, Avjämnings- och beläggningsmassor:

CEN/TC 303, Floor screeds and screed materials

CEN/TC 303/WG 1, Terminology and properties

CEN/TC 303/WG 2, Test methods

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Deltagande i SIS/TK 184 Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggstandardpaket (92) Inredningsdelar (94.450) Byggprodukter (94.500) Byggnadsprojektering (94)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se