Standard Svensk standard · SS 923621

Golv och väggar i våtutrymmen - Bedömning av vattentäthet hos färdiga tätskikt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923621

Golv och väggar i våtutrymmen - Bedömning av vattentäthet hos färdiga tätskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod att på plats bedöma vattentätheten hos tätskikt i golv och väggar i våtutrymmen. Den är främst avsedd för kontroll av fogar i tätskikt och mellan formvaror, byggkomponenter, anslutningar mellan golv och vägg, rörgenomföringar o.d. Den kan också användas för kontroll av tätheten hos målade väggytor, tätskikt för keramisk beläggning eller beklädnad o.d. En vätska med förmåga att bilda skum påförs det ställe som ska kontrolleras. Vid kontroll av väggytor måste vätskan rinna av långsamt. En genomsynlig låda utan botten, en upp-och nedvänd skål e. d trycks mot ytan så att en sluten kammakre bildas. Lufttrycket i kammaren sänks med hjälp av en vakuumpump, varvid luft sugs genom eventuella hål i tätskiktet och och såpbubblor bildas i vätskeskiktet.

Ämnesområden

Vattenisolering (91.120.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923621

Golv och väggar i våtutrymmen - Bedömning av vattentäthet hos färdiga tätskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Floor and wall surfaces in bathrooms - Determination of water tightness

Artikelnummer: STD-7985

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-10-19

Antal sidor: 5