Standard Swedish standard · SS 923621

Floor and wall surfaces in bathrooms - Determination of water tightness

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 923621

Floor and wall surfaces in bathrooms - Determination of water tightness
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna standard beskrivs en metod att på plats bedöma vattentätheten hos tätskikt i golv och väggar i våtutrymmen. Den är främst avsedd för kontroll av fogar i tätskikt och mellan formvaror, byggkomponenter, anslutningar mellan golv och vägg, rörgenomföringar o.d. Den kan också användas för kontroll av tätheten hos målade väggytor, tätskikt för keramisk beläggning eller beklädnad o.d. En vätska med förmåga att bilda skum påförs det ställe som ska kontrolleras. Vid kontroll av väggytor måste vätskan rinna av långsamt. En genomsynlig låda utan botten, en upp-och nedvänd skål e. d trycks mot ytan så att en sluten kammakre bildas. Lufttrycket i kammaren sänks med hjälp av en vakuumpump, varvid luft sugs genom eventuella hål i tätskiktet och och såpbubblor bildas i vätskeskiktet.

Subjects

Waterproofing (91.120.30) Construction works (92.200.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 923621

Floor and wall surfaces in bathrooms - Determination of water tightness
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-7985

Edition: 1

Approved: 10/19/1988

No of pages: 5