Standard Svensk standard · SS-EN 1516

Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av motståndsförmåga mot intryck

Status: Gällande

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27291

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 16