Standard Svensk standard · SS-EN 16837:2018

Golvmaterial-Sportbeläggningar - Bestämning av linjär sko/yta friktion

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of shoe/surface friction of synthetic sports surfaces. The method can be used for the assessment of both indoor and outdoor sports surfaces. NOTE This method is not considered suitable for long pile synthetic turf surfaces.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Surfaces for sports areas - Determination of linear shoe/surface friction

Artikelnummer: STD-80003460

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-11

Antal sidor: 28