Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10776:2012

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, med belastning (ISO 10776:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10776:2012

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, med belastning (ISO 10776:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10776:2012 describes a method for determining the water permeability characteristics of geotextiles or geotextile-related products normal to the plane when subjected to specific normal compressive loads.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Geotextilier (59.080.70) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020) Byggprodukter (94.500)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10776:2012

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, med belastning (ISO 10776:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load (ISO 10776:2012)

Artikelnummer: STD-87282

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-27

Antal sidor: 24