Standard Svensk standard · SS-EN 12628

Dykutrustning - Kombinerade flyt- och räddningsanordningar - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety requirements, test methods

Artikelnummer: STD-26347

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-10

Antal sidor: 19