Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den europeiska standarden med beteckningen SS-EN 15288-2:2018  Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift fastställer säkerhetskrav för drift av offentliga badanläggningar med bassänger. Standarden innehåller vägledning om de risker för personal och användare som är förknippade med offentliga badanläggningar och bassänger genom att identifiera de försiktighetsåtgärder som behöver tas för att uppnå en säker miljö. Syftet med standarden är att tillhandahålla ett strukturerat och metodiskt tillvägagångssätt för att uppfylla säkerhetskraven för badanläggningar.

SS-EN 15288-serien består även av SS-EN 15288-1:2018 Pooler för offentlig miljö – Del 1: Säkerhetskrav för design. Detta är den svenska översättningen SS-EN 15288-2:2018, utgåva 2 som ersätter SS-EN 15288-2:2008.

Om standarden

Standarden är ett verktyg för operatörer i arbetet med att göra badanläggningar och bassänger säkra för såväl operatörer som användare/konsumenter.

Tillverkare och återförsäljare säkerställer produktens eller tjänstens grundläggande säkerhets- och/eller kvalitetsnivå genom att uppfylla standarderna. Testinstitut använder standarderna i provning. Myndigheter använder standarderna som verktyg vid marknadskontroller.

Målgrupp

Den primära målgruppen för standarden är alla som arbetar med drift och hantering av badanläggningar och bassänger i offentlig miljö. Huvudsyftet är att göra badanläggningar och bassänger säkra för konsumenter.

Exempel på de aktuella bassängerna och badanläggningarna:

 • kommunala badanläggningar
 • aktivitetsbassänger
 • bassänger i hotell, på campingar, i klubbar, i behandlingsanläggningar samt på skolor
 • äventyrsbad

Fördelar med att använda standarder

Standarden SS-EN 15288-2:2018 kan användas för att:

 • Underlätta och förbättra provningen, produktutvecklingen, säkerhetsbedömningen och regelefterlevnaden i branschen.
 • Ge vägledning och krav till anläggningar för en säker drift och underhåll av pooler i offentliga miljöer.
 • Hjälpa branschens aktörer vid inköp och försäljning av produkter och tjänster och underlätta handel på den inre marknaden.
 • Uppnå kostnadsbesparingar, effektivitet och kompatibilitet för badanläggningar i hela Europa.
 • Engagera och motivera personal genom bättre, säkrare arbetsförhållanden.

Nyckelord

 • Pooler
 • Spabad
 • Badanläggningar
 • Badhus
 • Simhallar
 • Simbassänger
Omfattning
Detta dokument fastställer säkerhetskrav för drift av klassificerade badanläggningar enligt avsnitt 4. Dokumentet är avsett för de som arbetar med drift och hantering av klassificerade badanläggningar. Det tillhandahåller vägledning om riskerna för personal och användare som är förknippade med offentliga badanläggningar, genom att identifiera de försiktighetsåtgärder som behövs för att uppnå en säker miljö.
Detta dokument har begränsad tillämplighet på klassificerade badanläggningar som består av avdelade områden av floder, sjöar eller havet. Det rekommenderas att följa kraven för säkra arbetsmetoder och övervakning så långt de är relevanta.
Nationell och/eller lokal lagstiftning kan gälla.
Detta dokument är inte tillämpligt för pooler i hemmiljö i enlighet med SS-EN 16582 (alla delar). Ytterligare definitioner av pooler för hemmiljö och/eller för användning i hemmiljö tillhandahålls i SS-EN 16582.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation

Artikelnummer: STD-80022802

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 15288-2:2018

Ersätter: SS-EN 15288-2:2008