Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument fastställer säkerhetskrav för drift av klassificerade badanläggningar enligt avsnitt 4. Dokumentet är avsett för de som arbetar med drift och hantering av klassificerade badanläggningar. Det tillhandahåller vägledning om riskerna för personal och användare som är förknippade med offentliga badanläggningar, genom att identifiera de försiktighetsåtgärder som behövs för att uppnå en säker miljö.
Detta dokument har begränsad tillämplighet på klassificerade badanläggningar som består av avdelade områden av floder, sjöar eller havet. Det rekommenderas att följa kraven för säkra arbetsmetoder och övervakning så långt de är relevanta.
Nationell och/eller lokal lagstiftning kan gälla.
Detta dokument är inte tillämpligt för pooler i hemmiljö i enlighet med SS-EN 16582 (alla delar). Ytterligare definitioner av pooler för hemmiljö och/eller för användning i hemmiljö tillhandahålls i SS-EN 16582.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15288-2:2018

Pooler för offentlig miljö - Del 2: Säkerhetskrav för drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation

Artikelnummer: STD-80022802

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 15288-2:2018

Ersätter: SS-EN 15288-2:2008