Standard Swedish standard · SS-EN 15288-2:2018

Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15288-2:2018

Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument fastställer säkerhetskrav för drift av klassificerade badanläggningar enligt avsnitt 4. Dokumentet är avsett för de som arbetar med drift och hantering av klassificerade badanläggningar. Det tillhandahåller vägledning om riskerna för personal och användare som är förknippade med offentliga badanläggningar, genom att identifiera de försiktighetsåtgärder som behövs för att uppnå en säker miljö.
Detta dokument har begränsad tillämplighet på klassificerade badanläggningar som består av avdelade områden av floder, sjöar eller havet. Det rekommenderas att följa kraven för säkra arbetsmetoder och övervakning så långt de är relevanta.
Nationell och/eller lokal lagstiftning kan gälla.
Detta dokument är inte tillämpligt för pooler i hemmiljö i enlighet med SS-EN 16582 (alla delar). Ytterligare definitioner av pooler för hemmiljö och/eller för användning i hemmiljö tillhandahålls i SS-EN 16582.

Subjects

Sports facilities (97.220.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15288-2:2018

Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022802

Edition: 2

Approved: 12/11/2018

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 15288-2:2018

Replaces: SS-EN 15288-2:2008