Standard Svensk standard · SS-EN 16630:2015

Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard specificerar generella säkerhetskrav rörande tillverkning, installation, kontroll och underhåll av permanent installerad, fritt tillgänglig fitnessutrustning för utomhusbruk. Denna standard omfattar inte elektriskt driven utrustning, funktionella träningsanordningar (med t.ex. fritt rörliga vikter) eller hinderbanor av militär typ. Utrustningen är avsedd för ungdomar och vuxna med en längd av minst 1 400 mm, för att främja hälsa genom användning av utrustningen för träning. Utrustning som omfattas av denna standard är inte lekred-skap för barn (EN 1176-serien), stationära träningsredskap för inomhusbruk (EN 957-serien) eller fritt till-gänglig multisportutrustning (EN 15312), även om den uppfyller kraven enligt var och en av dessa standarder. NM. I denna standard kallas ”permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk” helt enkelt för ”fitnessutrustning”.

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8019624

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-19

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16630:2015