Standard Swedish standard · SS-EN 16630:2015

Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar generella säkerhetskrav rörande tillverkning, installation, kontroll och underhåll av permanent installerad, fritt tillgänglig fitnessutrustning för utomhusbruk. Denna standard omfattar inte elektriskt driven utrustning, funktionella träningsanordningar (med t.ex. fritt rörliga vikter) eller hinderbanor av militär typ. Utrustningen är avsedd för ungdomar och vuxna med en längd av minst 1 400 mm, för att främja hälsa genom användning av utrustningen för träning. Utrustning som omfattas av denna standard är inte lekred-skap för barn (EN 1176-serien), stationära träningsredskap för inomhusbruk (EN 957-serien) eller fritt till-gänglig multisportutrustning (EN 15312), även om den uppfyller kraven enligt var och en av dessa standarder. NM. I denna standard kallas ”permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk” helt enkelt för ”fitnessutrustning”.

Subjects

Outdoor and water sports equipment (97.220.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8019624

Edition: 1

Approved: 4/19/2015

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 16630:2015