Standard Svensk standard · SS-EN 1069-1:2017+A1:2019

Vattenrutschbanor - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1069-1:2017+A1:2019

Vattenrutschbanor - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Om standarden

Att åka i en vattenrutschbana innebär ofta en högre risk än att vistas i en bassäng. Den här standarden är ett verktyg för operatörer i arbetet med att göra vattenrutschbanor säkra för såväl operatörer som användare.

I standarden definieras en vattenrutschbana som en utrustning eller installation med en åkyta på vilken användaren åker med vatten som friktionsmedel och/eller fartbegränsande medel samt att användaren åker obehindrat eller med hjälp av ett åkredskap.

Kraven i standarden avser säkerhet och tekniska regler för konstruktion, beräkning och test av vattenrutschbanor. Den innehåller allmänna säkerhetskrav för vattenrutschbanor i simbassänger för allmänheten och särskilda krav för definierade typer av vattenrutschbanor samt för odefinierade typer så långt det är möjligt.

Aktörer i branschen är skyldiga att leva upp till ett antal lagkrav. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar (RPSFS 2012:15, FAP 513-1) hänvisar bland annat till denna standard i kraven på tivolianordningar.

Detta är den svenska översättningen av SS-EN 1069-1:2017+A1:2019, utgåva 1. SS-EN 1069-serien består även av SS-EN 1069-2:2017 Vattenrutschbanor – Del 2: Instruktioner.

Målgrupp

Den primära målgruppen för standarden är alla som arbetar med och använder vattenrutschbanor. Den vänder sig i synnerhet till formgivare, tillverkare, operatörer. Tillverkare och återförsäljare säkerställer produktens eller tjänstens grundläggande säkerhets- och/eller kvalitetsnivå genom att uppfylla standarderna. Testinstitut använder standarderna i provning. Myndigheter använder standarderna som verktyg vid marknadskontroller.

Fördelar med att använda standarden

Standarden SS-EN 1069-1:2017+A1:2019 kan användas för att:

 • Säkerställa att vattenrutschbanorna uppfyller säkerhetskraven i produktutveckling, säkerhetsbedömning, provning och för regelefterlevnaden i branschen.
 • Hjälpa branschens aktörer vid inköp och försäljning av produkter och tjänster och underlätta handel på den inre marknaden.

Standardens bidrag till hållbar utveckling:

Användningen av standarden kan bidra till en hållbar utveckling inom branschen och samhället i linje med ett antal av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

 • Standarden kan bland annat bidra till mål 3, god hälsa och välbefinnande genom att behandla kvalitets- och säkerhetsaspekter, och därmed verka för att konsumenter inte utsätts för risker för hälsa och välbefinnande.
 • I linje med mål 4, god utbildning för alla, kan standarden bidra genom att utbilda och förbättra medvetenheten hos konsumenter och producenter om bland annat säkerhet, kvalitet och ergonomi.
 • Standarden kan leda till en minskning av produktvarianter, vilket främjar kostnadseffektivisering hos producenter
 • Industribarriärer kan sänkas och konkurrens främjas. Det i sin tur driver innovation i linje med mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Minskade produktionskostnader kan leda till ett mer hållbart hushållande av ekonomiska resurser vid både produktion och konsumtion.
 • Mål 10, minskad ojämlikhet, syftar till att minska ojämlikhet inom och mellan länder. Standarden kan bland annat bidra till att främja produkter och tjänster som är tillgänglighetsanpassade och kan anpassas till konsumenter oberoende av exempelvis kön, funktionsvariation eller ålder. En minskad ojämlikhet kan även uppnås genom att standarden främjar produkter och tjänster som är likvärdiga inom Sverige och EU.
 • I linje med mål 12, hållbar konsumtion och produktion kan standarden leda till att det blir lättare att byta ut komponenter, samtidigt som kvalité och funktion bibehålls. Utbytbarheten gör det lättare att underhålla och reparera både produkter och anläggningar, vilket i sin tur främjar cirkuläritet i industri, infrastruktur och samhälle.

Nyckelord

 • Vattenrutschbanor
 • Badanläggningar
 • Badhus
 • Simhallar
 • Simbassänger
 • Årlig besiktning
 • Marknadskontroll
 • Säkerhet
Omfattning
Denna Europastandard gäller för alla vattenrutschbanor som installeras i simbassänger som ska
användas av allmänheten.
Denna standard innehåller allmänna säkerhetskrav för vattenrutschbanor i simbassänger för
allmänheten och särskilda krav för definierade typer av vattenrutschbanor. Dessa särskilda
säkerhetskrav gäller även för odefinierade typer så långt det är möjligt.
Dessa krav avser säkerhet och tekniska regler för konstruktion, beräkning och test.

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1069-1:2017+A1:2019

Vattenrutschbanor - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80022705

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-17

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 1069-1:2017+A1:2019

Ersätter: SS-EN 1069-1:2017