Standardutveckling · SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor. Inom kort publiceras en internationell handbok som stödjer implementering av ISO 45001.Just nu pågår arbete med en vägledning kring arbetsmiljörisker i samband med en pandemi.

Kommittén för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt. Standarderna beskriver ledningssystem för arbetsmiljö med ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. Att använda dessa standarder gör det enklare att jobba med frågorna tillsammans med andra ledningssystemsfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. Standarderna bidrar till att på ett systematiskt sätt kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Standarderna skapar ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker, minskade kostnader för sjuk- och annan frånvaro samt rehabilitering, förbättrad livskvalitet för de anställda, trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Aktuellt just nu

ISO startar nu arbetet med ISO/PAS 45005, Occupational health and safety management systems - Safe working during a pandemic - Guidelines.

Dokumentet ska vara en vägledning till hur man hanterar arbetsmiljörisker i samband med en pandemi. Målet är att hjälpa organisationer i hela världen att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda arbetstagare och andra intressenter under en pandemi.

En Publicly Available Specification (PAS) kommer att publiceras i januari 2021 för att möta det akuta behovet som världens arbetsplatser befinner sig i. Därefter kommer dokumentet att uppgraderas till en fullvärdig ISO-standard.

Kontakta SIS projektledning om du vill veta mer om ISO/PAS 45005 och förutsättningar för att delta i arbetet.

Anna Gruffman berättar om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 45003, Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet: att hantera psykosociala risker - Vägledning
ISO 45002, Occupational health and safety management - General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018
ISO 45005, Occupational health and safety management — Safe working during a pandemic — Guidelines
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 301/AG 01, Tolkningsfrågor ISO 45001
Deltagare 18 företag och organisationer
6D Sustainability AB, GÖTEBORG
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Air Liquide Gas AB, MALMÖ
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Bonava AB, Stockholm
Bonava Sverige AB, Stockholm
Bureau Veritas Certification Sverige AB, GÖTEBORG
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Ericsson AB (EAB), Kista
IF Metall, STOCKHOLM
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Morenni AB, Limhamn
Nawrins Service AB, Klippan
NCC Sverige AB, Solna
RISE AB, Borås
Sandvik Machining Solutions Sverige AB, Gimo
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Unionen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 283, Occupational health and safety management
ISO/TC 283/TG 3, Revision of Annex SL
ISO/TC 283/WG 2, Psychological health and safety in the workplace
ISO/TC 283/WG 3, Implementation Handbook
ISO/TC 283/WG 4, Performance evaluation
ISO/TC 283/WG 5, Safe working in a pandemic
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SS-ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se