Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor.

Kommittén för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt. Standarderna beskriver ledningssystem för arbetsmiljö med ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. Att använda dessa standarder gör det enklare att jobba med frågorna tillsammans med andra ledningssystemsfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. Standarderna bidrar till att på ett systematiskt sätt kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Standarderna skapar ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker, minskade kostnader för sjuk- och annan frånvaro samt rehabilitering, förbättrad livskvalitet för de anställda, trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Se ordförande Anna Gruffman berätta om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 45002, Occupational health and safety management - Psychological Health and Safety in the Workplace - Guidelines
Deltagare 16 företag och organisationer
6D Sustainability AB, Göteborg
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Air Liquide Gas AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Bonava Sverige AB, Stockholm
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Ericsson AB (EAB), Kista
Intertek Certification AB, Kista
Källbacka Ledarskap AB, Vejbystrand
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sandvik AB, Sandviken
Scania CV AB, Södertälje
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Unionen, Stockholm
Vattenfall AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 283, Occupational health and safety management systems
ISO/TC 283/WG 3, Implementation Handbook
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Ledningssystem Ledningssystem för arbetsmiljö