Standardutveckling · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd. Man arbetar också, sedan lanseringen av CEN/TC 350/SC 1 ”Circular Economy in the Construction Sector” i maj 2021, med standardisering gällande cirkularitet inom byggsektorn.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Under "Läs mer" kan du se film där Rutger Gyllenram (ordförande) och Martin Erlandsson (vice ordförande) berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk, samt om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och konsultperspektiv.

Mer information om kommitténs arbete:

Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Arbetar nu med 11 standarder
EN 17472, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsvärdering av anläggningar - Beräkningsmetoder
EN 17680, Hållbarhet hos byggnadsverk — Utvärdering av potential för hållbar renovering av byggnader
ISO 22057, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datamallar för användning av EPD:er för byggprodukter i BIM
EN 15978-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Metod för bedömning av byggnaders prestanda - Del 1: Miljöprestanda
ISO 21931-1, Sustainability in buildings and civil engineering works - Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment - Part 1: Buildings
EN 15942, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Kommunikationsformat mellan företag
ISO 21928-2, Hållbarhet hos byggnadsverk och anläggningar - Hållbarhetsindikatorer - Del 2: Ramverk för framtagande av indikatorer för anläggningar
EN 15978-2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Värdering av byggnaders sociala prestanda - Del 2: Beräkningsmetodik
EN ISO 22057, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datamallar för användning av EPD:er för byggprodukter i BIM (ISO 22057:2021)
EN 17672, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Horisontella regler för kommunikation mellan företag och konsumenter
EN 15941, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datakvalitet för miljöbedömning av produkter och byggnadsverk - Val och användning av data
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
ASSA ABLOY AB, STOCKHOLM
Boverket, KARLSKRONA
Byggföretagen i Sverige Service AB, STOCKHOLM
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, STOCKHOLM
Celsa Steel Service AB, HALMSTAD
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
Kobolde & Partners AB, STOCKHOLM
Paroc AB, SKÖVDE
RISE Research Institutes of Sweden AB, STOCKHOLM
Saint-Gobain Ecophon AB, HYLLINGE
Statens geotekniska institut SGI, GÖTEBORG
Stålbyggnadsinstitutet, STOCKHOLM
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Svevia AB (publ), SOLNA
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Umeå
Trafikverket, Solna
Tyréns Sverige AB, UMEÅ
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, DANDERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 14, Design life
ISO/TC 59/SC 14/WG 10, Functionality requirements/serviceability
ISO/TC 59/SC 14/WG 8, General principles
ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 17/WG 1, General principles and terminology
ISO/TC 59/SC 17/WG 3, Environmental declaration of products
ISO/TC 59/SC 17/WG 4, Environmental performance of buildings
ISO/TC 59/SC 17/WG 5, Civil engineering works
CEN/TC 350, Sustainability of construction works
CEN/TC 350/SC 1, Circular Economy in the Construction Sector
CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings
CEN/TC 350/WG 3, Products Level
CEN/TC 350/WG 5, Social performance assessment of building
CEN/TC 350/WG 6, Civil Engineering works
CEN/TC 350/WG 7, Framework and Coordination
CEN/TC 350/WG 8, Sustainable refurbishment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader Allmänt (91.040.01)