Standardutveckling · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Och under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Under "Läs mer" kan du se film där Rutger Gyllenram, ordförande, och Martin Erlandsson, vice ordförande berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk, samt om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och klonsultperspektiv.

Mer information om kommitténs arbete:

Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Arbetar nu med 14 standarder
EN 17472, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsvärdering av anläggningar - Beräkningsmetoder
ISO 15686-10, Byggnader och byggnadsverk - Livslängdsplanering - Del 10: Värdering av funktionsprestanda
EN CENTC 350 N777, Sustainability of construction works - Evaluation of the potential for the sustainable refurbishment of builidings
ISO 22057, Enabling use of Environmental Product Declarations (EPD) at construction works level using building information modelling (BIM)
EN 15978-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Metod för bedömning av byggnaders prestanda - Del 1: Miljöprestanda
EN 15643, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsvärdering av byggnader och anläggningar
ISO 21931-1, Sustainability in buildings and civil engineering works - Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment - Part 1: Buildings
EN 16309, Hållbarhet hos byggnadsverk - Värdering av byggnaders sociala prestanda - Beräkningsmetodik
EN 15942, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Kommunikationsformat mellan företag
ISO/TS 21929-2, Hållbarhet hos byggnadsverk och anläggningar - Hållbarhetsindikatorer - Del 2: Ramverk för framtagande av indikatorer för anläggningar
EN 15978-2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Värdering av byggnaders sociala prestanda - Del 2: Beräkningsmetodik
EN ISO 22057, Enabling use of Environmental Product Declarations (EPD) at construction works level using building information modelling
EN N958, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Horisontella regler för kommunikation mellan företag och konsumenter
EN 15941, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Metodik och form för generiska data
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
Boverket, KARLSKRONA
Byggföretagen Service AB, STOCKHOLM
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, STOCKHOLM
Celsa Steel Service AB, HALMSTAD
Cementa AB, Malmö
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
Kobolde & Partners AB, STOCKHOLM
Naturvårdsverket, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
RISE Research Institutes of Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Statens geotekniska institut SGI, GÖTEBORG
Stålbyggnadsinstitutet, STOCKHOLM
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Umeå
Trafikverket, Solna
Tyréns AB, Umeå
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, DANDERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 14, Design life
ISO/TC 59/SC 14/WG 4, Maintenance and life cycle costing
ISO/TC 59/SC 14/WG 7, Condition assessment and feed-back of relevant durability data from constructed assets
ISO/TC 59/SC 14/WG 8, General principles
ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 17/WG 1, General principles and terminology
ISO/TC 59/SC 17/WG 2, Sustainability indicators and benchmarking
ISO/TC 59/SC 17/WG 3, Environmental declaration of products
CEN/TC 350, Sustainability of construction works
CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings
CEN/TC 350/WG 3, Products Level
CEN/TC 350/WG 5, Social performance assessment of building
CEN/TC 350/WG 6, Civil Engineering works
CEN/TC 350/WG 7, Framework and Coordination
CEN/TC 350/WG 8, Sustainable refurbishment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader Allmänt (91.040.01)