Standardutveckling · SIS/TK 224

Lantbrukssprutor

Spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel innebär en risk för miljön varför det är viktigt att maskiner och utrustning får en utformning som förenklar för användaren att sprida rätt mängd på rätt plats. Användning av bekämpningsmedel och växtnäring inom lantbruket har alltid ställt stora krav på användaren och den utrustning som använts. Detta gäller inte bara ny utrustning utan också krav på regelbundna kontroller av befintlig utrustning. För att ta fram gemensamma riktlinjer pågår ett intensivt arbete med framtagning av nya och uppdaterade standarder.

Kommitténs primära uppgift är att samordna de nordiska insatserna i det internationella arbetet som primärt är knutet till EU:s nya bestämmelser om hållbar användning av pesticider i lantbruket samt tillägg till maskindirektivet om användning av bekämpningsmedel.

Aktuellt är bl.a. följande områden:

• effektivare och säkrare rengöring av tank och maskin

• krav och provning för effektivare och säkrare påfyllning av bekämpningsmedel

• klassificering av droppstorlekar

• metod för att klassificera lantbruksspruta respektive munstycke vad avser droppstorlek

• metod för mätning av vidavdrift både i fält och med provbänk

• krav och provning av motordrivna ryggburna sprutor

En viktig del av arbetet är att följa och försöka påverka de krav som kommer att ställas på användning av bekämpningsmedel i framtidens europeiska lantbruk.

Avsikten med pågående aktiviteter är att föra in miljöaspekter i de standarder som tas fram för maskiner för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring så att de utvecklas till att lättare optimera spridningen så att mängd av spridda kemikalier kan minimeras och att spridning på annan plats än avsedd elimineras.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 28 standarder
ISO 16119-6, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 6: Obemannade flygbesprutningssystem
EN 17744, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för puderspridare
EN 17745, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för spridare av granulerade växtskyddsmedel
ISO 4444, Lantbruk - Växtskyddsutrustning -
ISO 23117-1, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 1: Environmental requirements
ISO 23117-2, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 2 : Test methods to assess the horizontal transverse spray deposition
ISO 16119-5, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 5: Flygbesprutningssystem
EN ISO 16119-5, Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 5: Flygbesprutningssystem
ISO 23117-3, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 3: Field measurement method of spray drift for UAV chemical application
ISO 23117-4, Agricultural and forestry machinery — Unmanned aerial spraying systems — Part 4: Measurement method of droplets deposition into crop canopy for UAV chemical application
EN , Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for granule applicator of Plant Protection Products
ISO 28139:2019/Amd 1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Motoriserade ryggburna dimsprutor - Säkerhets- och miljökrav samt provningsmetoder
ISO 19932-2, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 2: Provningsmetoder
ISO 19932-1, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 1: Säkerhets- och miljökrav
ISO 19932-3, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 3: Kontroll av ryggburna sprutor i drift
EN ISO 28139:2021/A1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Motoriserade ryggburna dimsprutor - Säkerhets- och miljökrav samt provningsmetoder
EN ISO 19932-3, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 3: Kontroll av ryggburna sprutor i drift
ISO 16122-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 1: Allmänt
ISO 16122-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 2: Utrustning med horisontell bom
ISO 16122-3, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd
ISO 16122-4, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 4: Stationär och semimobil utrustning
EN ISO 16122-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av lantbrukssprutor och spridare för flytande växtskyddsmedel och växtnäring i drift - Del 1: Allmänt
EN ISO 16122-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av lantbrukssprutor och spridare för flytande växtskyddsmedel och växtnäring i drift - Del 2: Sprutor med horisontell bom och liknande sprutor
EN ISO 16122-3, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av lantbrukssprutor och spridare för flytande växtskyddsmedel och växtnäring i drift - Del 3: Sprutor för buskar och träd
EN ISO 16122-4, Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 4: Stationär och semimobil utrustning
EN ISO 19932-1, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 1: Säkerhets- och miljökrav
EN ISO 19932-2, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Ryggburna sprutor - Del 2: Provningsmetoder
ISO 22368-1, Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Provningsmetoder för utvärdering av rengöringssystem - Del 1: Inre rengöring av kompletta lantbrukssprutor
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of Agriculture and Forestry, Stadsrådet/Government
Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket Växtskyddscentralen, Uppsala
Kilter AS, Langhus
KTF Organisation AB, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Mattilsynet, BRUMUNDDAL
Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki
Natural Resources Institute Finland (Luke), Aalto
Norwegian University of Life Sciences, Ås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Applications and data interfaces
ISO/TC 23/SC 6, Equipment for crop protection
ISO/TC 23/SC 6/WG 20, Aerial sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 21, Methods for the laboratory measurement of spray drift - Wind tunnels
ISO/TC 23/SC 6/WG 22, Revision of ISO 4254-6
ISO/TC 23/SC 6/WG 25, Unmanned Aerial Spraying System (UASS)
ISO/TC 23/SC 6/WG 28, Environmental requirements - Sprayers in use
ISO/TC 23/SC 6/WG 5, Portable sprayers
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machines
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Lantbruksmakiner, redskap och utrustningar (65.060) Pesticider och andra lantbrukskemikalier (65.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Rebecca Cederholm
Projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Johan Wahlander
Ordförande
Jordbruksverket