Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16119-4:2014

Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljökrav för sprutor - Del 4: Stationär och semimobil utrustning (ISO 16119-4:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies requirements and test methods for the design and performances of fixed and semi-mobile sprayers with respect to minimize the risk of environmental contamination. This standard applies in connection with ISO/DIS 16119-1:2010 which contains general requirements for pesticide application and liquid fertiliser applicators

Ämnesområden

Lagring, beredning och spridning av gödningsämnen (65.060.25) Plantvård (65.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16119-4:2014)

Artikelnummer: STD-104775

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 36