Nyhet · 2021-09-02

SIS tar på sig ledartröjan för ISO/TC 23/SC 6/WG 28 Environmental requirements

SIS har tagit sig an ett nytt internationellt ISO-sekretariat på området Utrustning för växtskydd, närmare bestämt sprutor för spridning av växtskyddsmedel, så kallade lantbrukssprutor

Arbetet med att revidera den harmoniserade standardserien EN ISO 16122:2015 Agricultural and forestry machinery — Inspection of sprayers in use, har på svenskt initiativ kommit till stånd genom ett förslag från SIS/TK 224 Lantbrukssprutor. Den nya arbetsgruppen ISO/TC 23/SC6 /WG 28 Environmental requirements ansvarar för att driva detta arbete.

För att på ett säkert sätt kunna använda växtskyddsmedel inom skogs-, jord- och trädgårdsbruk är det nödvändigt att definiera krav och testmetoder för lantbrukssprutor i bruk (till skillnad från nya lantbrukssprutor vars miljökrav definieras i EN ISO 16119 Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers). EN ISO 16122:2015 är en standard i fyra delar som anger de krav som måste uppfyllas vid kontroll av dessa lantbrukssprutor. Det finns två huvudsakliga anledningar till att utföra kontrollerna:

- Reducerad risk för miljöföroreningar till följd av användandet av växtskyddsmedel

- Bra bekämpning av svamp, skadedjur och konkurrerande växter, med minsta möjliga mängd växtskyddsmedel

De standardiserade kraven och metoderna för kontroll av lantbrukssprutor i bruk tar inte bara hänsyn till lantbrukssprutans ursprungliga prestanda utan även dess användning, skötsel och underhåll. Detta för att säkerställa den fortsatta nyttan av att leverera nya lantbrukssprutor av god kvalitet!

Efter att standarden nu använts i dryga 5 år med ca 2 miljoner testade sprutor är det nu dags att revidera standarden för att ta till vara på de erfarenheter som gjorts!

SIS/TK 224 Lantbrukssprutor är något så ovanligt som en nordisk kommitté med ordförande Eskil Nilsson i spetsen. Även sekretariatet för den nya arbetsgruppen kommer att drivas i sann internationell anda då convenor tillika projektledare för projektet Jaco Kole kommer från Nederländerna och representerar den nederländska standardiseringsorganet NEN.

För mer information kontakta Sara Berggren, Projektledare för SIS/TK 224 Lantbrukssprutor.


Mer information

För mer information om standardutveckling inom samma område se TK 224, Lantbrukssprutor.