Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 1: Allmänt (ISO 16122-1:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 1: Allmänt (ISO 16122-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 16122 definierar de allmänna kraven som ska uppfyllas för funktionstest av alla typer av sprutor för växtskyddsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk och andra områden, förutom ryggsprutor. ANM. 2 För ryggsprutor, se ISO 19932–1 och ISO 19932–2.De specifika kraven för de olika spruttyperna definieras i de relevanta specifika delarna av ISO 16122. Vid användning tillsammans med den relevanta sprutans specifika del (se bilaga A), anger denna del av ISO 16122 kraven och provningsmetoderna för kontroll av sprutor i bruk. Kraven berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjliga risker för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå en bra applicering.Denna del av ISO 16122 innehåller också minimikraven för förberedelsen av sprutan som ska kontrolleras och minimisäkerhetskraven med avseende på (provningsoperatörens) säkerhet under provningen.

Ämnesområden

Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Lagring, beredning och spridning av gödningsämnen (65.060.25) Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 1: Allmänt (ISO 16122-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 1: General (ISO 16122-1:2015)

Artikelnummer: STD-8019344

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 16122-1:2015