Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 1: General (ISO 16122-1:2015)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 1: General (ISO 16122-1:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 16122 definierar de allmänna kraven som ska uppfyllas för funktionstest av alla typer av sprutor för växtskyddsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk och andra områden, förutom ryggsprutor. ANM. 2 För ryggsprutor, se ISO 19932–1 och ISO 19932–2.De specifika kraven för de olika spruttyperna definieras i de relevanta specifika delarna av ISO 16122. Vid användning tillsammans med den relevanta sprutans specifika del (se bilaga A), anger denna del av ISO 16122 kraven och provningsmetoderna för kontroll av sprutor i bruk. Kraven berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjliga risker för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå en bra applicering.Denna del av ISO 16122 innehåller också minimikraven för förberedelsen av sprutan som ska kontrolleras och minimisäkerhetskraven med avseende på (provningsoperatörens) säkerhet under provningen.

Subjects

Tractors and machinery for agriculture and forestry (14.210) Storage, preparation and distribution of fertilizers (65.060.25) Plant care (65.060.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16122-1:2015

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 1: General (ISO 16122-1:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8019344

Edition: 1

Approved: 3/22/2015

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 16122-1:2015