Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-3:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd (ISO 16122-3:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and methods of their verification for the inspection of air-assisted sprayers for bush and tree crops in use. It relates mainly to the condition of the sprayer in respect of safety hazards for the test operator, the potential risk of environmental contamination and opportunities to achieve good application.

Ämnesområden

Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner Lagring, beredning och spridning av gödningsämnen Plantvård


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16122-3:2015)

Artikelnummer: STD-8013547

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 16122-3:2015

Ersätter: SS-EN 13790-2 , SS-EN 13790-2