Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-3:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd (ISO 16122-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-3:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd (ISO 16122-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and methods of their verification for the inspection of air-assisted sprayers for bush and tree crops in use. It relates mainly to the condition of the sprayer in respect of safety hazards for the test operator, the potential risk of environmental contamination and opportunities to achieve good application.

Ämnesområden

Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Lagring, beredning och spridning av gödningsämnen (65.060.25) Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16122-3:2015

Lantbruks- och skogsmaskiner - Kontroll av sprutor i drift - Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd (ISO 16122-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16122-3:2015)

Artikelnummer: STD-8013547

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 16122-3:2015

Ersätter: SS-EN 13790-2 , SS-EN 13790-2