Standard Svensk standard · SS-ISO 21278-1:2009

Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Preparatpåfyllare - Del 1: Provningsmetoder (ISO 21278-1:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 21278 specifies the test methods for the verification of the performance limits of induction hoppers, as specified in ISO 21278-2.

Ämnesområden

Plantvård (65.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Equipment for crop protection - Induction hoppers - Part 1: Test methods (ISO 21278-1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69393

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-06

Antal sidor: 28