Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-2:2010

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 2: Klassificering av lantbrukssprutor med fältmätningar (ISO 22369-2:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-2:2010

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 2: Klassificering av lantbrukssprutor med fältmätningar (ISO 22369-2:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22369 specifies the drift classification procedure for field crop sprayers by field measurements of spray drift sedimentation in conformity with ISO 22866, including the test methods and evaluation criteria needed. It also allows the allocation of the spray drift reduction classes specified by ISO 22369-1. This part of ISO 22369 is intended to determine the drift reducing performance of field crop sprayers by comparison with a reference spraying system in order to rate (classify) the field crop sprayers. The application of this part of ISO 22369 can support advisory services for farmers, product development and legal certification and classification schemes. This part of ISO 22369 is intended to be used together with ISO 22369-1. This part of ISO 22369 is applicable to mounted, trailed and self-propelled field crop sprayers used in field crops.

Ämnesområden

Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-2:2010

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 2: Klassificering av lantbrukssprutor med fältmätningar (ISO 22369-2:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Crop protection equipment - Drift classification of spraying equipment - Part 2: Classification of field crop sprayers by field measurements (ISO 22369-2:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-72611

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-15

Antal sidor: 16