Standard Svensk standard · SS 952000:2019

Lantbruks- och skogsmaskiner — Kontroll av betningsutrustning i bruk

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 952000:2019

Lantbruks- och skogsmaskiner — Kontroll av betningsutrustning i bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav och provningsmetoder för betningsutrustning som applicerar växtskyddsmedel, i flytande form, på utsäden.
Kraven omfattar i huvudsak utrustningens tillstånd med avseende på risk för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå en god applicering och dosering.
Med betningsutrustning som ska kontrolleras avses de delar av utrustningen som är i kontakt med växtskyddsmedel under betningsprocessen.
Detta dokument omfattar inte delar av anläggningar före och efter betningsprocessen såsom fläktar för rensning av utsäde, transportskruvar eller transportörer, vågar för vägning av utsädesförpackningar eller förvaringsutrymmen för växtskyddsmedel.
Detta dokument är avsett att användas för följande typer av betningsutrustning:
— Kontinuerlig stationär betningsutrustning för betning av fröer eller potatis: Rotationsspridare eller annan spridare som applicerar växtskyddsmedel på utsäde som passerar på transportband eller i en fallande ström
— Kontinuerlig semimobil betning av fröer eller potatis: Flyttbar utrustning med rotationsspridare som ansluts till transportör
— Kontinuerlig betning av fröer i flyttbar transportskruv
— Satsbetning: Blandningskammare, roterande kon eller trumma, med matning av växtskyddsmedel via pump till spridare eller roterande skiva
— Satsbetning: Blandningskammare, roterande kon eller trumma, med manuell dosering och inmatning av växtskyddsmedel.
— Mobil sprutning: I fröbehållare eller behållare på sättare eller planteringsmaskin
— Mobil sprutning: På sättare för behandling av frö på fröets väg mellan behållare och mark
Mobil sprutning av utsäde i eller på jord omfattas inte av detta dokument.
ANM 1 Stationär betningsutrustning kan vara fast monterad i byggnad eller transporterbar i exempelvis lastbil särskilt inrättad för ändamålet.
ANM 2 Krav för skydd av kontrollanter under en kontroll specificeras i SS-EN ISO 16122-1.
ANM 3 Mobil sprutning av utsäde i eller på jord definieras som bandsprutning och beskrivs i SS-EN ISO 16122-2.

Ämnesområden

Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 952000:2019

Lantbruks- och skogsmaskiner — Kontroll av betningsutrustning i bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Agricultural and forestry machinery - Inspection of seed treatment equipment in use

Artikelnummer: STD-80018943

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-13

Antal sidor: 20