Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-1:2006

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 1: Klasser (ISO 22369-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-1:2006

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 1: Klasser (ISO 22369-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22369 specifies the drift classification of spraying equipment and defines the spray drift
reduction classes.
This part of ISO 22369 is applicable to spraying equipment used in applications such as arable field crops, in
bush and tree crops, and in horticulture and forestry.
This part of ISO 22369 is intended to be used in conjunction with the other parts of ISO 22369, as applicable.

Ämnesområden

Plantvård (65.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22369-1:2006

Utrustning för växtskydd - Avdriftsklassificering för sprututrustning - Del 1: Klasser (ISO 22369-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbrukssprutor, SIS/TK 224

Internationell titel: Crop protection equipment - Drift classification of spraying equipment - Part 1: Classes (ISO 22369-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45756

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-29

Antal sidor: 4