Standardutveckling · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget tappar färg, noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och miljöaspekter. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel- och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö
  • Miljöaspekter

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 90 standarder
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
EN 15930, Fibrer - Fibrers elasticitet - Provningsmetoder
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 3758, Textil - Symboler för skötselmärkning
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
EN 14682, Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder - Specifikationer
ISO 20947-3, Performance evaluation protocol for digital fitting systems — Part 3: Digital fitting performance
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 14184-3, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) - Determination by liquid chromatography
ISO 8559-2, Storleksmärkning av kläder - Del 2: Primära och sekundära måttindikatorer
EN ISO 14184-3, Textil - Bestämning av formaldehyd - Del 3: Fri och hydrolyserad formaldehyd (extraktionsmetod) - Bestämning med högupplösande vätskekromatografi
ISO 1833-22, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 22: Blandning av viskos eller vissa typer av kupro eller modal eller lyocell med linfibrer (metod med myrsyra och zinkklorid)
ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekreaktion vid användning av ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
ISO 4484-2, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 2: Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av mikroplaster
ISO 5157, Textil - Miljöaspekter - Terminologi
ISO 5162, Textiles — Quality labelling specification for dehaired cashmere
EN ISO 4484-2, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 2: Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av mikroplaster
ISO 5228, Textiles — Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method
ISO 5533, Textiles — Quantification of PAN-based carbon fibre content — Elemental analyser method
ISO 5688, Textiles Synthetic filament yarn - Test method for crimp contraction properties of textured yarn
ISO 5773, Textiles - Determination of components in flax fibres
EN 12934, Fjäder och dun - Innehållsdeklaration för dun och fjäder använt som stoppningsmaterial
EN 1885:2018/A1, Fjäder och dun - Termer och definitioner
EN 17131-1, Textil och textila produkter - Bestämning av vissa restlösningsmedel - Del 1: Bestämning av aprotiska lösningsmedel, med gaskromatografisk metod
EN 17134-1, Textil och textila produkter - Bestämning av biocidtillsatser - Del 1: 2-fenylfenol och trikosan, med vätskekromatografisk metod
EN 17131-2, Textil och textila produkter - Bestämning av vissa restlösningsmedel - Del 2: Bestämning av bensen, med gaskromatografisk metod
EN 17134-3, Textil och textila produkter - Bestämning av biocidtillsatser - Del 2: Klorfenolbaserade konserveringsmedel med gaskromatografisk metod
EN 17134-2, Textil och textila produkter - Bestämning av biocidtillsatser - Del 2: Klorfenolbaserade konserveringsmedel med gaskromatografisk metod
ISO 9073-1, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 1: Bestämning av ytvikt
ISO 9073-3, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 3: Bestämning av dragstyrka och brottöjning med bandmetoden
ISO 9073-13, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 13: En vätskas upprepade genomströmningstid (artificiell urin)
ISO 9073-14, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 14: Omslags våta baksida (artificiell urin)
ISO 22195-3, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 3: Myrobalan
ISO 6956, Textiles — Test method for the protection characteristic of rainfall environment for garment products
ISO 8559-5, Storleksmärkning av kläder - Del 5: Antropometriska definitioner för huvud och ansikte
SIS/TS 17, Textil och textila produkter — Säkerhet för barnkläder —Testmetod för lösgörning av avtagbara huvor
ISO 7249, Textiles - Fibres - Determination of burning behaviour by oxygen index
ISO 22992-1, Textiles — Determination of certain preservatives — Part 1: Determination of phenolic preservatives residues (method using LC-MS/MS)
ISO 4484-3, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 3: Mätning av uppsamlad materialmassa som frigörs från textila produkter vid hushållstvätt
ISO 9073-18, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av dragstyrka och töjning med gripmetoden
ISO 9348, Textiles — Determination of the propensity of fabrics to accumulate particulate matter — Digital measurement method
ISO 13144, Textiles — Method for determination of quinoline
EN 16732, Blixtlås (dragkedja) - Specifikation
ISO 18782, Textiles - Determination of dynamic hygroscopic heat generation
ISO 13118, Textile — Biaxial tensile properties of woven fabric — Determination of elasticity properties using a cruciform test piece
EN ISO 3758, Textil - Symboler för skötselmärkning
ISO 12834, Textiles -Synthetic filament yarns-Determination of dynamic thermal drawing force of partially oriented yarns (POY)
ISO 13505, Textiles - Smart Textiles - Determination of the heating performance of thermal clothing with an integrated heating device
ISO 105-C12, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C12: Färghärdighet mot industritvätt
ISO 17751-1, Textil - Kvantitativ analys av kaschmir, ull, andra särskilda animaliska fibrer och deras blandningar - Del 1: Metod för ljusmikroskop
ISO 17751-2, Textil - Kvantitativ analys av kaschmir, ull, andra särskilda animaliska fibrer och deras blandningar - Del 2: Metod för svepelektronmikroskop
ISO 105-B04, Textil - Färghärdighetsprovning - Del B04: Färghärdighet mot artificiell väderpåverkan: Provning med Xenonbåglampa
ISO 17971, Textiles — Smart Textiles — Test method for fabric interface with capacitive touchscreens
EN ISO 9073-1, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 1: Bestämning av ytvikt
EN ISO 9073-3, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 3: Bestämning av dragstyrka och brottöjning med remsmetoden
ISO 17299-6, Textiles — Determination of deodorant property — Part 6: Gas chromatography method using automated dosing and sampling
EN ISO 9073-13, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 13: En vätskas upprepade genomströmningstid (artificiell urin)
EN ISO 9073-14, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 14: Omslags våta baksida (artificiell urin)
EN ISO 5978, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av härdighet mot hopklibbning
EN ISO 5157, Textil - Miljöaspekter - Terminologi
EN ISO 17751-1, Textil - Kvantitativ analys av kaschmir, ull, andra särskilda animaliska fibrer och deras blandningar - Del 1: Metod för ljusmikroskop
EN ISO 17751-2, Textil - Kvantitativ analys av kaschmir, ull, andra särskilda animaliska fibrer och deras blandningar - Del 2: Metod för svepelektronmikroskop
ISO 17299-6, Textiles — Determination of deodorant property — Part 6: Gas chromatography method using automated dosing and sampling
ISO 22195-7, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 7: Part 7: Himalayan rhubarb
ISO 22195-8, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 8: Hibiscus
EN 16781 rev, Textila barnartiklar - Säkerhetskrav och provningsmetoder för barns sovpåsar i spjälsäng
ISO 7211-2, Textil - Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 2: Bestämning av trådantal per längdenhet
ISO 12947-5, Textil - Bestämning av tygers nötningshärdighet med Martindale-metoden - Del 5: Våtnötningsprovning
EN 17681-1, Textil och textila produkter - Organiskt fluor - Del 1: Bestämning av icke flyktiga ämnen genom extraktionsmetod med användning av vätskekromatografi
ISO 18692-4, Tågvirke för fasthållande av oljeplattformar - Polyester
ISO 18692-5, Fibre ropes for offshore stationkeeping — Part 5: Aramid
EN ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekningsreaktion med ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
ISO 20744, Textil - Väv - Allmänna termer och definitioner för grundläggande vävbindningar
ISO 20755, Trikå - Grundläggande begrepp - Vokabulär
ISO/TS 20756, Clothing — Body shapes — Shape analysis of 3D body data
EN ISO 9073-18, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av dragstyrka och töjning med gripmetoden
ISO 20999, Textiles — Determination of adsorbable organic halogens (AOX) and total organic halogens (TOX)
ISO 21023, Textiles — Determination of surface chemical properties of carbon fibres using X-ray photoelectron spectroscopy
ISO 21099-1, Wearable electronic textiles — Test method for performance of heating products — Part 1: Heating Temperature and Power Consumption
ISO 21235, Test method for pure cashmere content of cashmere-Near infrared spectrometer method
EN ISO 1833-4, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 4: Blandningar av vissa proteinfibrer och vissa andra fibrer (metod med hypoklorit)
ISO 1833-4, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 4: Blandningar av vissa proteinfibrer och vissa andra fibrer
EN ISO 7211-2, Textil - Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 2: Bestämning av trådantal per längdenhet
EN ISO 105-B04, Textil - Färghärdighetsprovning - Del B04: Färghärdighet mot artificiell väderpåverkan: Provning med Xenonbåglampa
EN ISO 105-C12, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C12: Färghärdighet mot industritvätt
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 406 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter
Visa fler Visa färre
Deltagare 33 företag och organisationer
AB Lindex, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Didriksons Regnkläder AB, Borås
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Elis Textil Service AB, Malmö
Ellos AB, Borås
Fristads AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Gekås Ullared AB, Ullared
GS1 Sweden AB, Stockholm
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Helly Hansen AS, OSLO
Högskolan i Borås, Borås
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Intersport AB, Mölndal
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mittuniversitetet Ins f Kvalitets- och masinteknik, Östersund
Polarn O Pyret AB, Stockholm
Re:NewCell AB, Stockholm
Reima Oy, VANTAA
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sandströms Modehus, VIMMERBY
Stadium AB, Norrköping
Stefan Posner AB, Åsa
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag, Stockholm
TreeToTextile AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Åhléns AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 74 internationella kommittéer
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/WG 17, Physiological properties of textiles
CEN/TC 248, Textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing
CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing
CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles
CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures
CEN/TC 248/WG 31, Smart textiles and electronic textiles
CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics
CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 37, Microplastics from textile sources

CEN/TC 248/WG 39, Circular Economy for textile products and the textile chain

CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/WG 34, Microplastics from textile sources

ISO/TC 38/WG 35, Environmental aspects

ISO/TC 61/SC 14, Environmental aspects

SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing

ISO/TC 133, Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings

ISO/TC 133/WG 1, Body measurement

ISO/TC 133/WG 2, Digital Fitting

ISO/TC 133/WG 3, Measurement indicators

SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants

ISO/TC 38/SC 1/WG 1, Light and weathering

ISO/TC 38/SC 1/WG 13, Miscellaneous technical projects

ISO/TC 38/SC 1/WG 5, Adjacent fabrics

ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests

ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling

ISO/TC 38/SC 2/WG 3, Domestic washing and drying

ISO/TC 38/SC 2/WG 4, Appearance retention

ISO/TC 38/SC 2/WG 8, Water resistance tests

ISO/TC 38/SC 2/WG 9, Industrial laundering

ISO/TC 38/WG 34, Microplastics from textile sources

SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles

SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 14, UV protective properties

CEN/TC 248/WG 28, Thermoregulatory properties of textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 38, Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use

CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 20, Fabric descriptions

ISO/TC 38/SC 24, Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics

ISO/TC 38/SC 24/WG 2, Fabrics - Physical Tests

ISO/TC 38/WG 32, Smart textiles

SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing

SIS/TK 160/AG 06, Kemi:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 26, Textiles -Test methods for analysis of EC restricted substances

CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/WG 22, Composition and chemical testing

ISO/TC 38/WG 23, Biological properties of textiles

ISO/TC 38/WG 30, Tests for Biodegradability

SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures

CEN/TC 248/WG 31, Smart textiles and electronic textiles

CEN/TC 443, Feather and down

CEN/TC 443/WG 3, Feather and down testing, identification and labelling

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns

ISO/TC 38/SC 23/WG 6, Fibres - Man-made

ISO/TC 38/WG 31, Natural material for textiles

ISO/TC 38/WG 32, Smart textiles

SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 34, Joint Working Group between CEN/TC 248 and CEN/TC 252 - Risks in the sleeping environment

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Processer i textilindustrin (59.020) Textila tillsatsmedel (59.040) Textilfibrer (59.060) Produkter från textilindustrin (59.080) Armeringsmaterial för kompositer (59.100) Textilmaskiner (59.120) Kläder (61.020) Konfektionsindustri (61) Huvudbonader, beklädnadstillbehör, knäppningsanordningar i kläder (61.040) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se