Standardutveckling · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget tappar färg, noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och miljöaspekter. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel- och heminredningssektorn.

Lista av publicerade standarder inom textilkommitténs arbetsområden (uppdaterad 2023-09-26).

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö
  • Miljöaspekter

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 80 standarder
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
EN 15930, Fibrer - Fibrers elasticitet - Provningsmetoder
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 3758, Textil - Symboler för skötselmärkning
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
EN 14682, Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder - Specifikationer
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 14184-3, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) - Determination by liquid chromatography
EN ISO 14184-3, Textil - Bestämning av formaldehyd - Del 3: Fri och hydrolyserad formaldehyd (extraktionsmetod) med högupplösande vätskekromatografi
ISO 1833-22, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 22: Blandning av viskos eller vissa typer av kupro eller modal eller lyocell med linfibrer (metod med myrsyra och zinkklorid)
ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekreaktion vid användning av ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
EN ISO 4484-2, Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 2: Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av mikroplaster
ISO 5228, Textiles — Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method
ISO 5533, Textiles — Quantification of PAN-based carbon fibre content — Elemental analyser method
ISO 5688, Textiles Synthetic filament yarn - Test method for crimp contraction properties of textured yarn
EN 12934, Fjäder och dun - Innehållsdeklaration för dun och fjäder använt som stoppningsmaterial
EN 00443011, Fjäder och dun - Märkning av sammansättning av bearbetade fjädrar och dun som blandats med andra material för fyllningsändamål
EN 00443012, Fjäder och dun - Provningsmetoder - Bestämning av den kvantitativa sammansättningen av fjäder och dun som blandats med andra material
EN 1885:2018/A1, Fjäder och dun - Termer och definitioner
EN 17131-1, Textil och textila produkter - Bestämning av vissa restlösningsmedel - Del 1: Bestämning av aprotiska lösningsmedel, med gaskromatografisk metod
EN 17134-3, Textil och textila produkter - Bestämning av biocidtillsatser - Del 2: Klorfenolbaserade konserveringsmedel med gaskromatografisk metod
ISO 22195-3, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 3: Myrobalan
ISO 6956, Textiles — Test method for the protection characteristic of rainfall environment for garment products
ISO 8559-5, Storleksmärkning av kläder - Del 5: Antropometriska definitioner för huvud och ansikte
SIS/TS 17, Textil och textila produkter - Säkerhet i barnkläder - Provningsmetod för lösgörande av avtagbara huvor
ISO 7249, Textiles - Fibres - Determination of burning behaviour by oxygen index
ISO 22992-1, Textiles — Determination of certain preservatives — Part 1: Determination of phenolic preservatives residues (method using LC-MS/MS)
ISO 9073-18, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av dragstyrka och töjning med gripmetoden
ISO 9348, Textiles — Determination of the propensity of fabrics to accumulate particulate matter — Digital measurement method
ISO 13144, Textil — Metod för bestämning av kinolin
EN 16732, Blixtlås (dragkedja) - Specifikation
ISO 13118, Textile — Biaxial tensile properties of woven fabric — Determination of elasticity properties using a cruciform test piece
EN ISO 3758, Textil - Symboler för skötselmärkning
EN 16422, Klassificering av temperaturreglerande egenskaper
ISO 12834, Textiles -Synthetic filament yarns-Determination of dynamic thermal drawing force of partially oriented yarns (POY)
ISO 13505, Textiles - Smart Textiles - Determination of the heating performance of thermal clothing with an integrated heating device
ISO 105-C12, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C12: Färghärdighet mot industritvätt
ISO 105-B04, Textil - Färghärdighetsprovning - Del B04: Färghärdighet mot artificiell väderpåverkan: Provning med Xenonbåglampa
ISO 17971, Textiles — Smart Textiles — Test method for fabric interface with capacitive touchscreens
ISO 17299-6, Textiles — Determination of deodorant property — Part 6: Gas chromatography method using automated dosing and sampling
EN 17137, Textil - Bestämning av halten föreningar baserade på klorbensener och klortoluener
ISO 17299-6, Textiles — Determination of deodorant property — Part 6: Gas chromatography method using automated dosing and sampling
ISO 22195-7, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 7: Part 7: Himalayan rhubarb
ISO 22195-8, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textiles — Part 8: Hibiscus
EN 16781 rev, Textila barnartiklar - Säkerhetskrav och provningsmetoder för barns sovpåsar i spjälsäng
ISO 7211-2, Textil - Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 2: Bestämning av trådantal per längdenhet
ISO 12947-5, Textil - Bestämning av tygers nötningshärdighet med Martindale-metoden - Del 5: Våtnötningsprovning
EN 17681-1, Textil och textilprodukter - Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) - Del 1: Analys av ett alkaliskt extrakt med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri
ISO 18692-5, Fibre ropes for offshore stationkeeping — Part 5: Aramid
EN ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekningsreaktion med ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
EN ISO 12947-5, Textil - Bestämning av tygers nötningshärdighet med Martindale-metoden - Del 5: Våtnötningsprovning
ISO 20744, Textil - Väv - Allmänna termer och definitioner för grundläggande vävbindningar
ISO 20755, Trikå - Grundläggande begrepp - Vokabulär
ISO/TS 20756, Clothing — Body shapes — Shape analysis of 3D body data
EN ISO 9073-18, Fibertyger - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av dragstyrka och töjning med gripmetoden
ISO 20999, Textiles — Determination of adsorbable organic halogens (AOX) and total organic halogens (TOX)
ISO 21023, Textiles — Determination of surface chemical properties of carbon fibres using X-ray photoelectron spectroscopy
ISO 21099-1, Wearable electronic textiles — Test method for performance of heating products — Part 1: Heating Temperature and Power Consumption
ISO 21235, Test method for pure cashmere content of cashmere-Near infrared spectrometer method
ISO 1833-4, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 4: Blandningar av vissa proteinfibrer och vissa andra fibrer
EN ISO 7211-2, Textil - Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 2: Bestämning av trådantal per längdenhet
EN ISO 105-B04, Textil - Färghärdighetsprovning - Del B04: Färghärdighet mot artificiell väderpåverkan: Provning med Xenonbåglampa
EN ISO 105-C12, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C12: Färghärdighet mot industritvätt
EN ISO 2411, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av beläggningens vidhäftning (ISO/DIS 2411:2023)
ISO 22786, Textiles — Animal welfare in the supply chain — Product specification for the production, preparation, labelling and traceability of cashmere
EN 17134-1, Textil och textila produkter - Bestämning av biocidtillsatser - Del 1: 2-fenylfenol och triklosan, med vätskekromatografisk metod
ISO 20706-2, Textil - Kvalitativ och kvantitativ analys av vissa bastfibrer (lin, hampa, nässla) och deras blandningar - Del 2: Kvantifiering
EN ISO 13144, Textil — Metod för bestämning av kinolin
ISO 8559-2, Storleksmärkning av kläder - Del 2: Primära och sekundära måttindikatorer
ISO 24304, Textil - Bestämning av aerob biologisk nedbrytning av fibrer och textilmaterial i havsvatten genom mätning av den biokemiska syreförbrukningen eller mängden koldioxid som avges.
ISO 24269, Nonwovens — Performance requirement and test methods — Non-medical face masks (General useface mask)
ISO 18184, Textiles - Determination of antiviral activity of textile products
ISO 22195-9, Textiles — Determination of index ingredient from coloured textile — Part 9: Gallnut
EN 17131-2, Textil och textila produkter - Bestämning av vissa restlösningsmedel - Del 2: Bestämning av bensen, metod med headspace gaskromatografi
EN 00443013, Fjäder och dun - Provningsmetod - Bestämning av djurart
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 409 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter
Visa fler Visa färre
Deltagare 33 företag och organisationer
AB Lindex, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Didriksons Regnkläder AB, Borås
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Ellos AB, Borås
Fristads AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Gekås Ullared AB, Ullared
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Helly Hansen AS, OSLO
Högskolan i Borås, Borås
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Intersport AB, Mölndal
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mittuniversitetet Ins f Kvalitets- och masinteknik, Östersund
Polarn O Pyret AB, Stockholm
Re:NewCell AB, Stockholm
Reima Oy, VANTAA
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sandströms Modehus, VIMMERBY
Stadium AB, Norrköping
Stefan Posner AB, Åsa
Stiftelsen Proteko /Nordiska Textilakademin, Borås
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Teko Sveriges Textil-Och Modeföretags Branschförening, Stockholm
TreeToTextile AB, Stockholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Cars Corporation, Göteborg
Åhléns AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 62 internationella kommittéer
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 20, Fabric descriptions
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/SC 24, Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics
CEN/TC 248, Textiles and textile products
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder:

CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing

ISO/TC 133, Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings

ISO/TC 133/WG 1, Body measurement

ISO/TC 133/WG 2, Digital Fitting

ISO/TC 133/WG 3, Measurement indicators

SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten:

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants

ISO/TC 38/SC 1/WG 1, Light and weathering

ISO/TC 38/SC 1/WG 13, Miscellaneous technical projects

ISO/TC 38/SC 1/WG 5, Adjacent fabrics

ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests

ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling

ISO/TC 38/SC 2/WG 3, Domestic washing and drying

ISO/TC 38/SC 2/WG 4, Appearance retention

ISO/TC 38/SC 2/WG 8, Water resistance tests

ISO/TC 38/WG 34, Microplastics from textile sources

SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet:

CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles

ISO/TC 38, Textiles

SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper:

CEN/TC 248/WG 14, UV protective properties

CEN/TC 248/WG 28, Thermoregulatory properties of textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 31, Smart textiles and electronic textiles

CEN/TC 248/WG 38, Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use

CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 20, Fabric descriptions

ISO/TC 38/SC 24, Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics

ISO/TC 38/SC 24/WG 2, Fabrics - Physical Tests

ISO/TC 38/SC 24/WG 5, Digital measurement of fabric appearance

ISO/TC 38/WG 32, Smart textiles

SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder:

CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing

SIS/TK 160/AG 06, Kemi:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 26, Textiles -Test methods for analysis of EC restricted substances

CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/WG 22, Composition and chemical testing

ISO/TC 38/WG 23, Biological properties of textiles

ISO/TC 38/WG 30, Tests for Biodegradability

SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning:

CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures

CEN/TC 443, Feather and down

CEN/TC 443/WG 3, Feather and down testing, identification and labelling

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns

ISO/TC 38/SC 23/WG 6, Fibres - Man-made

ISO/TC 38/WG 31, Non-fibrous bio-based material for textiles

SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö:

CEN/TC 248/WG 34, Joint Working Group between CEN/TC 248 and CEN/TC 252 - Risks in the sleeping environment

SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter:

CEN/TC 248, Textiles and textile products

CEN/TC 248/WG 37, Microplastics from textile sources

CEN/TC 248/WG 39, Circular Economy for textile products and the textile chain

CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics

ISO/TC 38, Textiles

ISO/TC 38/WG 34, Microplastics from textile sources

ISO/TC 38/WG 35, Environmental aspects

ISO/TC 61/SC 14/WG 1, Terminology, classifications and general guidance

ISO/TC 61/SC 14/WG 4, Characterization of plastics leaked into the environment (including microplastics) and quality control criteria of respective methods

ISO/TC 61/SC 14/WG 5, Mechanical and chemical recycling

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Processer i textilindustrin (59.020) Textila tillsatsmedel (59.040) Textilfibrer (59.060) Produkter från textilindustrin (59.080) Armeringsmaterial för kompositer (59.100) Textilmaskiner (59.120) Kläder (61.020) Konfektionsindustri (61) Huvudbonader, beklädnadstillbehör, knäppningsanordningar i kläder (61.040) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se