Standardutveckling · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget "tappar färg", noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd och provningsmetoder för att detektera kemikalier. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 123 standarder
ISO 18692-3, Tågvirke för fasthållande av oljeplattformar - Polyester
EN ISO 2307, Tågvirke - Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska egenskaper
EN ISO 9554, Tågvirke - Allmänna specifikationer
ISO 1346, Tågvirke - Splittfilm, monofilament och multifilament (PP2) av polypropen och multifilament (PP3) av högstyrkepolypropen - 3-, 4- och 8- och 12-duktsrep
ISO 1140, Tågvirke - Polyamid - 3-, 4- och 8- och 12-duktsrep
ISO 1141, Tågvirke - Polyester - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
ISO 2307, Tågvirke - Bestämning av några fysikaliska och mekaniska egenskaper
ISO 9554, Tågvirke - Allmänna specifikation
EN 1261, Tågvirke för allmänt bruk - Hampa
ISO 21326, Textiles - Testing methods for efficiency against house dust mite
ISO 18891, Sizing system and measurement method of pantyhose and knee highs
ISO 24281, Textiles - Biaxial tensile properties of woven fabric - Determination of maximum force and elongation at maximum force using the grab method
ISO 24180, Textiles - Synthetic fibers - Determination of electrical resistance of filament yarns
EN ISO 1833-15, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 15: Blandningar av jute med vissa djurfibrer (metod vid bestämning av kväveinnehåll)
EN ISO 105-A03, Textil - Färghärdighetsprovning - Del A03: Gråskala för bedömning av anfärgning
EN ISO 1833-17, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 17: Blandningar av klorfibrer (homopolymerer av vinylklorid) och vissa andra fibrer (metod med svavelsyra)
EN ISO 1833-9, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 9: Blandningar av acetat med vissa andra fibrer (metod med bensylalkohol)
EN ISO 1833-14, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 14: Blandningar av acetat och vissa klorfibrer (metod med ättiksyra)
EN ISO 1833-13, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 13: Blandningar av vissa klorfibrer med vissa andra fibrer (metod med koldisulfid/aceton)
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 20947-3, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 2: Part 2 Accuracy of virtual human body representation
ISO 1833-29, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 29: Mixtures of polyamide with polypropylene/polyamide bicomponent (method using sulfuric acid)
ISO 24040, Textiles - Determination of certain benzotriazole compounds
ISO 21915-3, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method
ISO 21915-2, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method
EN ISO 20706-1, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods (ISO/DIS 20706-1:2018)
ISO 23888, Textiles - Tests for coloured textiles and colorants - Part X: Colour fastness to rubbing (Gakushin test method)
ISO 1833-15, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 15: Blandningar av jute med vissa djurfibrer (metod vid bestämning av kväveinnehåll)
EN ISO 3071, Textil - Bestämning av pH i vattenextrakt
EN 1875-3, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 3: Trapetsmetod
ISO 22195-2, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
EN ISO 3175-6, Textil - Professionell skötsel, kemtvätt och kemtvätt i vatten av tyger och plagg - Del 6: Förfarande för provning av egenskaper efter rengöring och efterbehandling med decamethylpentacyclosiloxane
EN ISO 3175-5, Textil - Professionell skötsel, kemtvätt och kemtvätt i vatten av tyger och plagg - Del 5: Förfarande för provning av egenskaper efter rengöring och efterbehandling med dibutoxymethane
ISO 5079, Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres
EN ISO 20705, Textil - Kvantitativ mikroskopisk ananlys - Allmänna grundregler för provning
ISO 1833-17, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid)
ISO 1833-14, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 14: Mixtures of acetate with and certain chlorofibres (method using glacial acetic acid)
ISO 1833-13, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)
ISO 1833-9, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)
ISO 1833-2, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 2: Ternära fiberblandningar
ISO 1833-1, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 1: Allmänna principer för provning
EN ISO 1833-27, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 27: Blandningar av cellulosafibrer och vissa andra fibrer (metod med aluminium sulfate)
ISO 12945-5, Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 5: Assessment of pilling, fuzzing or matting by digital analysis
EN ISO 1833-16, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 16: Blandningar av polypropenfibrer och vissa andra fibrer (metod med xylen)
ISO 2648, Wool - Determination of fibre length distribution parameters - Electronic method
CEN/TS 17394-1, Textiles and textile products - Safety of children's clothing - Infants clothing specification of security of attachment of attached components
CEN/TS 17394-4, Textiles and Textile products - Safety of Infants clothing - Test Method for security of attachment of non grippable components
CEN/TS 17394-3, Textiles and textile products — Safety of infants' clothing — Test method for security of attachment of metal mechanically applied fastenings such as press fasteners, rivets
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
EN ISO 1833-12, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 12: Blandningar av akryl, vissa modakryler, vissa klorfibrer, vissa elastaner och vissa andra fibrer (metod med dimetylformamid)
EN 17130, Textil och textila produkter - Bestämning av dimetylfumarat (DMFu) med gaskromatografisk metod
EN 17131, Textil och textila produkter - Textil och textila produkter - Bestämning av dimethylformamid (DMF) med gaskromatografisk metod
ISO/TR 23383, Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs
ISO 12945-3, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 3: Tumlingsmetod med Randomapparat
ISO 12945-2, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 2: Modifierad Martindale-metod
ISO 12945-1, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor- Del 1: Pillingboxmetod
EN ISO 20932-1, Textil - Bestämning av tygers elasticitet - Del 1: Remsmetoder
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 23335, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Punica granatum dye
ISO 23333, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Lac dye
ISO 23332, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Catechu
EN 17117-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Mekaniska testmetoder under biaxiell belastning - Del 2: Bestämning av mönsterkompensationsvärden
ISO 105-A03, Textil - Färghärdighetsprovning - Del A03: Gråskala för bedömning av anfärgning
ISO 22744-1, Textil och textila produkter - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i komponenter i textilproduktmaterial - Bestämning av organiska tennföreningar - Del 1: Gaskromatografisk metod
ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen
ISO 105-B06, Textil - Färghärdighetsprovning - Del B06: Färghärdighet och åldring mot artificiellt ljus vid höga temperaturer: Provning med Xenonbåglampa
CEN/TR 17376, Textil - Barnkläders säkerhet - Användarguide till EN 14682:2014 Snoddar och dragband i barnkläder - Specifikationer
EN 17394-2, Safety of Children's Clothing;' Infants Clothing — Part 1 :Security of Attachment of Buttons — Test method
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 22992, Textil - Bestämning av triclosanrester
ISO 3071, Textil - Bestämning av pH i vattenextrakt
ISO 3758, Textiles - Care labelling code using symbols
ISO 20418-3, Textil - Kvalitativ och kvantitativ proteomisk analys av vissa animaliska fibrer - Del 3: Detektion av peptider genom LC-ESI-MS (metod utan proteinreducering)
ISO 1833-10, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 10: Blandningar av triacetat eller polyaktid och vissa andra fibrer (metod med diklormetan)
ISO 1833-21, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 21: Blandningar av klorfibrer, vissa modakryler, vissa elastaner, acetater, triacetater och vissa andra fibrer (metod med cyklohexanon)
ISO 22818, Textiles- Determination of SCCP and MCCP in textile products out of different matrices by use of GC-ECNI-MS
ISO 1833-3, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 3: Blandningar av acetat och vissa andre fibrer (metod med aceton)
ISO 22744-2, Textiles and textile product - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of organotin compounds - Part 2: Direct method using LC/MS/MS
ISO 1833-18, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 18: Blandningar av silke och ull eller hår (metod med svavelsyra)
ISO 1833-16, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 16: Blandningar av polypropenfibrer och vissa andra fibrer (metod med xylen)
ISO/TR 17881-3, Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 3: Chlorinated paraffin flame retardants
ISO 12945-4, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 4: Analys av noppor, ytludd eller maskor
ISO 1833-11, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 11: Blandningar av cellulosa och polyester (metod med svavelsyra)
ISO 1833-7, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 7: Blandningar av polyamid och vissa andra fibrer (metod med myrsyra)
ISO 1833-4, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 4: Blandningar av vissa proteinfibrer och vissa andra fibrer (metod med hypoklorit)
EN 17132, Textil och textila produkter - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografisk metod
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22195-1, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 1: Madder
ISO 20947-2, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 2: Part 2 Accuracy of virtual human body representation
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
EN ISO 22744-1, Textil och textila produkter - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i komponenter i textilproduktmaterial - Bestämning av organiska tennföreningar - Del 1: Gaskromatografisk metod
EN 17134, Textil och textila produkter - Bestämning av vissa konserveringsmedel med vätskekromatografisk metod
EN , Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylfumarate (DMFu), methord using gas chromatograpgy
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
ISO 12138,
ISO 21915-1, Textiles - Testing methods for identification and quantitative analysis of cupro and lyocell fibre mixtures
ISO 1833-28, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 28: Part 28: Mixtures of chitosan and certain other fibers (method using acetic acid)
ISO 15487, Textil - Metod för bedömning av kläders och andra textiliers utseende efter hushållstvätt och torkning
ISO 21765, Textiles - Reinforcement textiles - Automatic measurement of drapability on woven and non-crimped fabrics for continuous fibre reinforced materials
ISO 21701, Textiles - Test method for hydro-biodegradation of textile materials under controlled composting conditions - Analysis of evolved carbon dioxide by gas chromatograph
ISO 21585, Textiles - Labelling specification on fibre quality of pure cashmere products
EN 15930, Fibrer - Fibrers elasticitet - Provningsmetoder
EN , Textiles - Determination of the content of compounds on the basis of chlorobenzene and chlorotoluene
ISO 3175-6, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane
ISO 3175-5, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane
ISO 18184, Textiles - Determination of antiviral activity of textile products
ISO 20742, Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 21232, Textiles —Test method for determining moisturizing effect of textiles on human skin—in vitro test
ISO 20947-1, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 1: Virtual garment
ISO 20920, Textiles — Man-made fibres—Determination of dye-uptake of polyester fibres at normal pressure
ISO 20972, Textiles - Determination of the blocking performance of textiles against infrared
ISO 20852, Determination of the total heat transfer through textiles in simulated environments
ISO 5971, Storleksmärkning av kläder - Strumpbyxor
ISO , Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
ISO 20706-1, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods
ISO 20705, Textil - Kvantitativ mikroskopisk ananlys - Allmänna grundregler för provning
ISO 20158, Textiles - Determination of surface water absorption of microfiber fabrics
EN 13402-4, Storleksmärkning av kläder - Del 4: Kodningssystem
ISO 18825-6, Clothing - Digital fittings - Part 6: Vocabulary and terminology used for the virtual hand of the virtual human body
ISO 18825-5, Clothing - Digital fittings - Part 5: Vocabulary and terminology used for the virtual head and face of the virtual human body
ISO 17751, Textil - Kvantitativ analys av animaliska fibrer med mikroskop - Kaschmir, ull, särskilda fibrer och deras blandningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 370 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
AB Lindex, Göteborg
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Ellos AB, Borås
Fristads AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Gekås Ullared AB, Ullared
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Ideella för. TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, Karlstad
RISE IVF AB, Mölndal
RNB Retail and Brands AB, Stockholm
Svensk Handel AB, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 1/WG 1, Light and weathering
ISO/TC 38/SC 1/WG 13, Miscellaneous technical projects
ISO/TC 38/SC 1/WG 2, Washing
ISO/TC 38/SC 1/WG 3, Atmospheric contaminants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling
ISO/TC 38/SC 2/WG 8, Water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 9, Industrial and Commercial Laundering
ISO/TC 38/SC 20, Fabric descriptions
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/SC 24, Conditioning atmospheres and physical tests
ISO/TC 38/SC 24/WG 5, Digital measurement of fabric appearance
CEN/TC 248, Textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing
CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing
CEN/TC 248/WG 21, Terry towels
CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles
CEN/TC 248/WG 26, Textiles - Test methods for analysis of EC restricted substances
CEN/TC 248/WG 34, Sleeping environment
CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics
CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik Processer i textilindustrin Textila tillsatsmedel Textilfibrer Produkter från textilindustrin Armeringsmaterial för kompositer Textilmaskiner Kläder Konfektionsindustri Huvudbonader, beklädnadstillbehör, knäppningsanordningar i kläder Fotbeklädnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Seminarium: Biobaserade lösningar för framtiden

Den biobaserade ekonomin är under stark tillväxt i Sverige och nya lösningar utvecklas ständigt – både förbättring av befintliga processer och utveckling av nya produkter och material.

Välkommen till en eftermiddag där vi ur flera olika perspektiv undersöker hur standarder kan vara ett verktyg för att sätta dessa produkter på den internationella marknaden.

Tid: 14 oktober kl. 11:30-17:00
Plats: SIS Conference Centre, Stockholm

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi

Farshad Akhondi
Projektledare
08-55552040
farshad.akhondi@sis.se

Christine Allansson

Christine Allansson
Projektassistent
08-55552143
christine.allansson@sis.se