Standardutveckling · SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkläder inte ska utgöra någon fara för det lilla barnet. Då vi tvättar våra kläder vill vi inte att plagget tappar färg, noppar sig eller ändrar form. Inom textilstandardiseringen arbetar vi därför aktivt med att ta fram standarder inom dessa områden, bland mycket annat.

Standardiseringen i textil är ett stort område som spänner över allt från storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och miljöaspekter. Textil används inte bara till kläder, utan även till exempel inom sjukvård, fordon, möbel- och heminredningssektorn.

Lista publicerade standarder.

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex. genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

SIS/TK 160 Textil och dess arbetsgrupper deltar aktivt och speglar arbetet i drygt 40 olika arbetsgrupper inom textil på såväl europeisk nivå (CEN) som global nivå. (ISO) Detta för att få så harmoniserad kravnivå möjligt över landsgränserna/marknaderna. Idag finns det drygt 400 publicerade standarder inom TK 160 Textil arbetsområde.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från textilföretag, provningslaboratorier, intresse- /branschorganisationer, forskningsinstitut, högskola/universitet och myndighet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Den pågående mandaterade standardiseringen inom risker i barns sovmiljö;  EN 16779, 16780 och EN 16781, som är kopplad till EU´s produktsäkerhetsdirektiv är ett bra exempel på detta.

SIS/TK 160 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket, Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Textil. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, inköpare, tillverkare av textil produkter eller på bransch/intresseorganisation, provningslaboratorie, forskningsinstitut, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till textila produkter. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Du väljer om du vill vara med i textilkommittén inklusive dess arbetsgrupper, eller om du hellre enbart vill vara med i specifika arbetsgrupper. Kommitténs arbetsgrupper är:

  • Storleksmärkning av kläder
  • Färg, tvätt och vatten
  • Brännbarhet
  • Mekaniska egenskaper
  • Säkerhet i barnkläder
  • Kemi
  • Fiber, material och märkning
  • Risker i barns sovmiljö
  • Miljöaspekter

Du kan läsa mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 121 standarder
ISO 17751, Textil - Kvantitativ analys av animaliska fibrer med mikroskop - Kaschmir, ull, särskilda fibrer och deras blandningar
ISO 18891, Sizing system and measurement method of pantyhose and knee highs
ISO 18825-5, Clothing - Digital fittings - Part 5: Vocabulary and terminology used for the virtual head and face of the virtual human body
ISO 18825-6, Clothing - Digital fittings - Part 6: Vocabulary and terminology used for the virtual hand of the virtual human body
EN 13402-4, Storleksmärkning av kläder - Del 4: Kodningssystem
ISO 20158, Textiles - Determination of surface water absorption of microfiber fabrics
ISO 20755, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of animal hair fibers by MALDI-TOF MS method - Wool, cashmere, yak, and some other animal hairs and their blends
ISO , Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
ISO 5971, Storleksmärkning av kläder - Strumpbyxor
ISO 20972, Textiles - Determination of the blocking performance of textiles against infrared
ISO 20920, Textiles — Man-made fibres—Determination of dye-uptake of polyester fibres at normal pressure
ISO 20947-1, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 1: Accuracy of virtual human body representation
ISO 21232, Textiles —Test method for determining moisturizing effect of textiles on human skin—in vitro test
ISO 20742, Textiles- Measurement for wrinkle recovery rate of fabrics
EN , Textiles - Determination of the content of compounds on the basis of chlorobenzene and chlorotoluene
EN 15930, Fibrer - Fibrers elasticitet - Provningsmetoder
EN 1261, Tågvirke för allmänt bruk - Hampa
ISO 21585, Textiles - Labelling specification on fibre quality of pure cashmere products
ISO 21765, Textiles - Reinforcement textiles - Automatic measurement of drapability on woven and non-crimped fabrics for continuous fibre reinforced materials
ISO 15487, Textil - Metod för bedömning av kläders och andra textiliers utseende efter hushållstvätt och torkning
ISO 21915-1, Textiles - Testing methods for identification and quantitative analysis of cupro and lyocell fibre mixtures
ISO 12138,
ISO 21764, Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
EN , Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylfumarate (DMFu), methord using gas chromatograpgy
ISO 22039, Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Peptide detection using LC-ESI-MS without protein reduction
ISO 20947-2, Performance evaluation protocol for digital fitting systems — Part 2: Virtual garment
ISO 22195-1, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 1: Madder
ISO 22202, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 22193, Textiles - Man-made fibers - Determination of resistivity of staple fibres
ISO 12945-4, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor - Del 4: Analys av noppor, ytludd eller maskor
ISO/TR 17881-3, Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 3: Chlorinated paraffin flame retardants
ISO 22818, Textiles- Determination of SCCP and MCCP in textile products out of different matrices by use of GC-ECNI-MS
EN , Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compound content by extraction method using liquid chromatography
EN , Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 2: Determination of volatile compound content by extraction method using gas chromatography
ISO 3758, Textiles - Care labelling code using symbols
ISO 23074, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Indigo
ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen
EN 17117-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Mekaniska testmetoder under biaxiell belastning - Del 2: Bestämning av mönsterkompensationsvärden
ISO 23332, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Catechu
ISO 23333, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Lac dye
ISO 23335, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Punica granatum dye
ISO 23341, Test protocol for identification of natural dye and naturally dyed textiles - Rheum emodi
ISO 12945-1, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor- Del 1: Pillingboxmetod
ISO 12945-2, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 2: Modifierad Martindale-metod
ISO 12945-3, Textil - Bestämning av tygs benägenhet att bilda noppor, ytludd eller maskor - Del 3: Tumlingsmetod med Randomapparat
ISO/TR 23383, Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs
ISO 23492, Cotton fibres - Test method for sugar content - High performance liquid chromatogarphy(HPLC)
CEN/TS 17394-3, Textiles and textile products - Part 3: Safety of children's clothing - Security of attachment of metal mechanically applied press fasteners - Test method
CEN/TS 17394-4, Textiles and textile products - Part 4: Safety of children's clothing - Security of attachment of components except buttons and metal mechanically applied press fasteners - Test method
CEN/TS 17394-1, Textiles and textile products - Part 1: Safety of children's clothing - Security of attachment of attached components to infants' clothing - Specification
ISO 2647, Wool - Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope
ISO 12945-5, Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 5: Assessment of pilling, fuzzing or matting by digital analysis
EN ISO 22818, Textiles - Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) (ISO/FDIS 22818:2020)
ISO 1141, Tågvirke - Polyester - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
ISO 1140, Tågvirke - Polyamid - 3-, 4- och 8- och 12-duktsrep
ISO 1346, Tågvirke - Splittfilm, monofilament och multifilament (PP2) av polypropen och multifilament (PP3) av högstyrkepolypropen - 3-, 4- och 8- och 12-duktsrep
ISO 22195-2, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textiles - Part 2: Turmeric
ISO 2313-1, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery- Part 1 Method of the horizontally folded specimen
EN 1875-3, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 3: Trapetsmetod
ISO 105-X19, Textiles - Tests for coloured textiles and colorants - Part X: Colour fastness to rubbing (Gakushin test method)
ISO 21915-2, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method
ISO 21915-3, Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method
ISO 24040, Textiles - Determination of certain benzotriazole compounds
ISO 20947-3, Performance evaluation protocol for digital fitting systems - Part 2: Part 2 Accuracy of virtual human body representation
ISO 24067, Textiles - Cotton fibers - Determination of neps and short fiber content - Photoelectric method
ISO 24180, Textiles - Synthetic fibers - Determination of electrical resistance of filament yarns
ISO 16322-2, Textil - Bestämning av vridning efter tvätt - Del 2: Vävda och stickade tyger
ISO 16322-3, Textil - Bestämning av vridning efter tvätt - Del 3: Vävda och stickade plagg
EN ISO 2313-1, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 1: Method of the horizontally folded specimen (ISO/DIS 2313-1:2020)
EN ISO 2313-2, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen (ISO/DIS 2313-2:2020)
ISO 24281, Textiles - Biaxial tensile properties of woven fabric - Determination of maximum force and elongation at maximum force using the grab method
ISO 14184-3, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) - Determination by liquid chromatography
ISO 24461, Textiles - Anti-mosquito performance test method - Contact repellency test method using the attractive blood-feeding apparatus
ISO 24584, Test Method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
EN 17534, Textiles - Physiological effects - Measurement of liquid sweat transport and buffering
EN 17528, Kläder - Fysiologiska effekter - Mätning av vattenångamotstånd med hjälp av svettande docka
ISO 9073-4, Textil - Provningsmetoder för fibertyger - Del 4: Bestämning av rivhållfasthet
ISO 22958, Textil - Vatttenhärdighet - Regnprovning: Exponering mot en horisontell vattensprej
ISO/TS 3736-2, Digital fitting — Service procedure — Part 2: Customized clothing online and off-line
ISO/TS 3736-1, Digital fitting — Service procedure — Part 1: Ready-to-wear clothing online and off-line
ISO 1833-22, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 22: Blandning av viskos eller vissa typer av kupro eller modal eller lyocell med linfibrer (metod med myrsyra och zinkklorid)
ISO 4333, Textiles — Measurement of derived-protein from pollen and other sources on textile products
ISO 105-C09, Textil - Färghärdighetsprovning - Del C09: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning - Oxidativ blekreaktion vid användning av ett fosfatfritt referenstvättmedel som innehåller en blekaktivator för låg temperatur
ISO 14389, Textil - Bestämning av ftalatinnehållet - Tetrahydrofuranmetod
ISO 4465, Textiles — Product specification for the production, preparation, marketing and traceability of the Angora rabbit fibre
ISO 20932-1:2018/Amd 1, Textil - Bestämning av tygers elasticitet - Del 1: Remsmetoder - Tillägg 1
ISO 1833-3, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 3: Blandningar av acetat och vissa andra fibrer (metod med aceton)
ISO 7211-6, Textiles — Methods for analysis of woven fabrics construction — Part 6: Determination of the mass of warp and weft per unit area of fabric
EN ISO 21765, Textil - Bestämning av tygdeformabilitet genom tvingad mekanisk tänjning
ISO 8559-4, Size designation of clothes — Part 4: Determination of the coverage ratios of body measurement tables
ISO 4484-2, Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 2: Qualitative and quantitative evaluation of microplastics
EN ISO 20743, Textil - Bestämning av antibakteriell aktivitet på textilier
ISO 20743, Textil - Bestämning av antibakteriell aktivitet på textilier
ISO 6330, Textil - Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
EN ISO 9073-4, Textil - Provningsmetoder för fibertyger - Del 4: Bestämning av rivhållfasthet
ISO 5157, Textiles — Environmental aspects — Vocabulary
ISO 5162, Textiles — Quality labelling specification for dehaired cashmere
EN ISO 1973, Textilfibrer - Bestämning av linjär massa - Gravimetrisk metod och vibroskopmetod
ISO 16549, Textil - Textilsträngars ojämnhet - Kapacitansmetod
ISO 5228, Textiles — Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method
EN ISO 6450, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av härdighet mot vätskor
EN ISO 5470-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av nötningshärdighet - Del 2: Martindaleapparat
EN ISO 4674-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 2: Ballistisk pendelmetod
ISO 1973, Textilfibrer - Bestämning av linjär massa - Gravimetrisk metod och vibroskopmetod
ISO 7211-5, Textil - Vävda tyger - Konstruktion - Analysmetoder - Del 5: Bestämning av linjär densitet hos garn avlägsnat från tyg
ISO 2403, Textil - Bomullsfibrer - Bestämning av mikronärt värde
ISO 23332-1, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 1: Catechu
ISO 23332-2, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 2: Lac
ISO 23332-3, Textiles - Determination of index ingredient from coloured textile — Part 3: Punica granatum
EN ISO 1141, Tågvirke - Polyester - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
EN ISO 1140, Tågvirke - Polyamid - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
EN ISO 1346, Tågvirke - Splittfilm, monofilament och multifilament (PP2) av polypropen och multifilament (PP3) av högstyrkepolypropen - 3-, 4-, 8- och 12-duktsrep
EN ISO 1833-22, Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 22: Blandning av viskos eller vissa typer av kupro eller modal eller lyocell med linfibrer (metod med myrsyra och zinkklorid)
ISO 5533, Textiles — Quantification of PAN-based carbon fibre content — Elemental analyser method
ISO 5688, Textiles Synthetic filament yarn - Test method for crimp contraction properties of textured yarn
ISO 2076, Textil - Konstfibrer - Samlingsnamn
EN 17137, Textil - Bestämning av halten föreningar baserade på klorbensener och klortoluener
ISO 5773, Textiles - Determination of components in flax fibres
CEN/TS , Textiles and textile products - Community face coverings - Minimum requirements, methods of testing and use
ISO 4484-1, Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 2: Qualitative and quantitative evaluation of microplastics — Part 1: Determination of fibre loss from fabrics during washing
EN ISO 6330, Textil - Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
Visa fler Visa färre
Utgivet 386 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 160/AG 01, Storlekssystem för kläder
SIS/TK 160/AG 02, Färg, tvätt och vatten
SIS/TK 160/AG 03, Brännbarhet
SIS/TK 160/AG 04, Mekaniska egenskaper
SIS/TK 160/AG 05, Säkerhet i barnkläder
SIS/TK 160/AG 06, Kemi
SIS/TK 160/AG 07, Fibrer, material och märkning
SIS/TK 160/AG 08, Risker i barns sovmiljö
SIS/TK 160/AG 09, Miljöaspekter
Visa fler Visa färre
Deltagare 37 företag och organisationer
AB Lindex, Göteborg
Berendsen Textil Service AB, MALMÖ
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Didriksons Regnkläder AB, BORÅS
Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Ljungby
Ellos AB, Borås
Fristads AB, BORÅS
Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, STOCKHOLM
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Gekås Ullared AB, Ullared
GS1 Sweden AB, STOCKHOLM
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Helly Hansen AS, Oslo
Högskolan i Borås, Borås
ICA Sverige AB, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Intersport AB, MÖLNDAL
KappAhl Sverige AB, Mölndal
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Mittuniversitetet Ins f Kvalitets- och masinteknik, ÖSTERSUND
Polarn O Pyret AB, STOCKHOLM
Re:NewCell AB, STOCKHOLM
Reima Oy, Vantaa
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, Borås
Sandströms Modehus, VIMMERBY
Stadium Sweden AB, Norrköping
Stefan Posner AB, Åsa
Svenska Naturskyddsföreningen, GÖTEBORG
Svenska Röda Korset, Stockholm
Swin Technologies AB, Nacka
Swin Technologies AB, Coimbatore
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag, STOCKHOLM
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Woolpower AB, Östersund
Åhléns AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 38, Textiles
ISO/TC 38/SC 1, Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 2, Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 2/WG 12, Care labelling
ISO/TC 38/SC 23, Fibres and yarns
ISO/TC 38/WG 17, Physiological properties of textiles
ISO/TC 38/WG 31, Natural material for textiles
CEN/TC 248, Textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 10, Size system of clothing
CEN/TC 248/WG 16, Textiles in the healthcare system
CEN/TC 248/WG 20, Safety of children's clothing
CEN/TC 248/WG 24, Test methods for the flammability of textiles
CEN/TC 248/WG 30, Composition - Qualitative and quantitative analysis of fibres and fibre mixtures
CEN/TC 248/WG 31, Smart textiles
CEN/TC 248/WG 4, Coated fabrics
CEN/TC 248/WG 9, Prioritization of research topics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Processer i textilindustrin (59.020) Textila tillsatsmedel (59.040) Textilfibrer (59.060) Produkter från textilindustrin (59.080) Armeringsmaterial för kompositer (59.100) Textilmaskiner (59.120) Kläder (61.020) Konfektionsindustri (61) Huvudbonader, beklädnadstillbehör, knäppningsanordningar i kläder (61.040) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka på föjande länkar för att ta dig till kommitténs Digitala arbetsyta eller Röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi
Projektledare
farshad.akhondi@sis.se

Christine Allansson
Projektassistent
christine.allansson@sis.se