Standard Svensk standard · SS-EN 17130:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av dimetylfumarat (DMFu) med gaskromatografisk metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17130:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av dimetylfumarat (DMFu) med gaskromatografisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives a test method for determining the amounts of dimethyl fumarate (DMFu) in textile materials and textile articles. It also includes desiccant sachets that can be present.
The test method is not applicable to metal parts. The materials to which it is applicable are given in CEN/TR 16741:2015, Tables 1 and 3.

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17130:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av dimetylfumarat (DMFu) med gaskromatografisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles and textile products - Determination of dimethylfumarate (DMFu), method using gas chromatography

Artikelnummer: STD-80012869

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-07-15

Antal sidor: 24