Standard Svensk standard · SS-EN 17132:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografisk metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17132:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method to determine the amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in components of textile products. This method has been elaborated to achieve a limit of quantification of 0,1 mg/kg.
NOTE A list of relevant materials can be found in CEN/TR 16741 [2].

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17132:2019

Textil och textila produkter - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles and textile products - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using gas chromatography

Artikelnummer: STD-80013963

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-02

Antal sidor: 20