Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1181:2004

Tågvirke - Manilla och sisal - 3-, 4- och 8-duktsrep (ISO 1181:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1181:2004

Tågvirke - Manilla och sisal - 3-, 4- och 8-duktsrep (ISO 1181:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements for 3-strand hawser-laid and 4-strand shroud-laid ropes and 8-strand braided ropes for general service made of manila and sisal and gives rules for their designation.

Ämnesområden

Tågvirke och rep (59.080.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1181:2004

Tågvirke - Manilla och sisal - 3-, 4- och 8-duktsrep (ISO 1181:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Textil, SIS/TK 160

Internationell titel: Fibre ropes - Manila and sisal - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1181:2004)

Artikelnummer: STD-37978

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN 698