Standard Svensk standard · SS-EN 1624

Textil och textila produkter - Industriella och tekniska textiliers brännbarhetsegenskaper - Förfarande för att bestämma flamspridning hos vertikala provkroppar

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Textila tyger (59.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25643

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-27

Antal sidor: 6