Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9073-16:2008

Textil - Provningsmetoder för nonwovens - Del 16: Bestämning av härdighet mot vattenpenetration (hydrostatiskt tryck) (ISO 9073-16:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9073 describes the hydrostatic pressure test that measures the resistance of nonwoven fabrics to the penetration of water under varied hydrostatic head pressures.

This part of ISO 9073 applies to any nonwoven fabrics which are intended for use as a barrier to the penetration of fluids.

Ämnesområden

Textila tyger (59.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Textil, SIS/TK 160

Internationell titel: Textiles - Test methods for nonwovens - Part 16: Determination of resistance to penetration by water (hydrostatic pressure) (ISO 9073-16:2007)

Artikelnummer: STD-67846

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-27

Antal sidor: 20