Standard Svensk standard · SS-EN 13088:2018

Varor stoppade med fjäder och dun - Metod för bestämning av en stoppad produkts totala massa och stoppningsmaterialets massa

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13088:2018

Varor stoppade med fjäder och dun - Metod för bestämning av en stoppad produkts totala massa och stoppningsmaterialets massa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the total mass of a product solely filled with feather and/or down and the mass of the filling material.

Ämnesområden

Textila tillsatsmedel (59.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13088:2018

Varor stoppade med fjäder och dun - Metod för bestämning av en stoppad produkts totala massa och stoppningsmaterialets massa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fibrer, material och märkning, SIS/TK 160/AG 07

Internationell titel: Manufactured articles filled with feather and down - Method for the determination of a filled product's total mass and for the determination of the mass of the filling

Artikelnummer: STD-80006333

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-28

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13088