Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN 13088

Varor stoppade med fjäder och dun - Metod för bestämning av en stoppad produkts totala massa och stoppningsmaterialets massa

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 460 SEK

PDF

Pris: 460 SEK

Papper

Pris: 736 SEK
Normalpris: 920 SEK
Du sparar: 184 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the total mass of a product solely filled with feather and/or down and the mass of the filling material.

Ämnesområden

Textila tillsatsmedel


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Textil, SIS/TK 160

Internationell titel: Manufactured articles filled with feather and down - Method for the determination of a filled product's total mass and of the mass of the filling

Artikelnummer: STD-29963

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-30

Antal sidor: 6