Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18254-2:2019

Textil - Metod för identifiering och bestämning av alkylfenoletoxilater (APEO) - Del 2: Metod med NPLC (ISO 18254-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18254-2:2019

Textil - Metod för identifiering och bestämning av alkylfenoletoxilater (APEO) - Del 2: Metod med NPLC (ISO 18254-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the normal phase liquid chromatography (NPLC) separation method for the qualitative and quantitative analysis of extractable alkylphenol ethoxylates (APEO) in textiles and textile products.
This method provides several instrument options for the determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) such as normal phase liquid chromatograph with mass spectrometer (NPLC/MS), normal phase liquid chromatograph with fluorescence detector (NPLC/FLD), normal phase liquid chromatograph with charged aerosol detector (NPLC/CAD) and normal phase liquid chromatograph with evaporative light scattering detector (NPLC/ELSD).

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18254-2:2019

Textil - Metod för identifiering och bestämning av alkylfenoletoxilater (APEO) - Del 2: Metod med NPLC (ISO 18254-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC (ISO 18254-2:2018)

Artikelnummer: STD-80009954

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-18

Antal sidor: 32