Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22744-1:2020

Textil och textila produkter - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i komponenter i textilproduktmaterial - Bestämning av organiska tennföreningar - Del 1: Gaskromatografisk metod (ISO 22744-1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22744-1:2020

Textil och textila produkter - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i komponenter i textilproduktmaterial - Bestämning av organiska tennföreningar - Del 1: Gaskromatografisk metod (ISO 22744-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for the qualification and quantification of organotin compounds. This test method is applicable to all types of materials of textile products.
NOTE CEN/TR 16741 defines which materials are applicable to this determination.

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22744-1:2020

Textil och textila produkter - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i komponenter i textilproduktmaterial - Bestämning av organiska tennföreningar - Del 1: Gaskromatografisk metod (ISO 22744-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 1: Derivatisation method using gas chromatography (ISO 22744-1:2020)

Artikelnummer: STD-80022680

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-23

Antal sidor: 24