Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12952-2:2010

Textil - Bedömning av bäddprodukters antändlighet - Del 2: Antändningssätt: tändsticksliknande låga (ISO 12952-2:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12952 specifies tests for assessing the ignitability of all bedding items when subjected to a match-flame equivalent. This part of ISO 12952 applies to bedding items, which can normally be placed on a mattress, for example: - mattress covers; - underlays; - incontinence sheets and pads; - sheets; - blankets; - electric blankets; - quilts (duvets) and covers; - pillows (whatever the filling) and bolsters; - pillowcases. This part of ISO 12952 does not apply to mattresses, bed bases and mattress pads.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Textila tyger (59.080.30) Hemtextiler. Sängkläder (97.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75747

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 12952-3 , SS-EN ISO 12952-4