Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12952-2:2010

Textil - Bedömning av bäddprodukters antändlighet - Del 2: Antändningssätt: tändsticksliknande låga (ISO 12952-2:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12952 specifies tests for assessing the ignitability of all bedding items when subjected to a match-flame equivalent.

This part of ISO 12952 applies to bedding items, which can normally be placed on a mattress, for example:
- mattress covers;
- underlays;
- incontinence sheets and pads;
- sheets;
- blankets;
- electric blankets;
- quilts (duvets) and covers;
- pillows (whatever the filling) and bolsters;
- pillowcases.

This part of ISO 12952 does not apply to mattresses, bed bases and mattress pads.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand Textila tyger Hemtextiler. Sängkläder


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel: Textiles - Assessment of the ignitability of bedding items - Part 2: Ignition source: match-flame equivalent (ISO 12952-2:2010)

Artikelnummer: STD-75747

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 12952-3 , SS-EN ISO 12952-4