Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12952-4

Textil - Bäddprodukters brännbarhetsegenskaper - Del 4: Specifika provningsmetoder för antändlighet med en liten öppen låga (ISO 12952-4:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 12952-2:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12952-4

Textil - Bäddprodukters brännbarhetsegenskaper - Del 4: Specifika provningsmetoder för antändlighet med en liten öppen låga (ISO 12952-4:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Textila tyger (59.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12952-4

Textil - Bäddprodukters brännbarhetsegenskaper - Del 4: Specifika provningsmetoder för antändlighet med en liten öppen låga (ISO 12952-4:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Textiles - Burning behaviour of bedding items - Part 4: Specific test methods for the ignitability by a small open flame (ISO 12952-4:1998)

Artikelnummer: STD-24357

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-08

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 12952-2:2010