Standard Svensk standard · SS-ISO 4880:2008

Textil och textila produkter - Brandegenskaper - Ordlista (ISO 4880:1997, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4880:2008

Textil och textila produkter - Brandegenskaper - Ordlista (ISO 4880:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 855 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 855 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines terms used in testing the burning behaviour of textiles and textile products.
Although some of the terms have wide general usage and may be applicable to many materials and products, the definitions herein are in accordance with the use of the terms in the textile field.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Textil- och läderteknik (01.040.59) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4880:2008

Textil och textila produkter - Brandegenskaper - Ordlista (ISO 4880:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 855 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 855 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel: Burning behaviour of textiles and textile products - Vocabulary (ISO 4880:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-64961

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 28