Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4465:2022

Textilier - Djurskydd i försörjningskedjan - Allmänna krav för produktion, beredning och spårbarhet av Angora kaninfiber, inklusive etiska påståenden och stödjande information (ISO 4465:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4465:2022

Textilier - Djurskydd i försörjningskedjan - Allmänna krav för produktion, beredning och spårbarhet av Angora kaninfiber, inklusive etiska påståenden och stödjande information (ISO 4465:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for the management of farmed Angora rabbits in accordance with animal welfare principles.
This document applies to the management and control of critical activities in Angora rabbit farming, including accommodation, reproduction, feed and nutrients, health, fibre collection, ethical claims and supporting information.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Naturfibrer (59.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4465:2022

Textilier - Djurskydd i försörjningskedjan - Allmänna krav för produktion, beredning och spårbarhet av Angora kaninfiber, inklusive etiska påståenden och stödjande information (ISO 4465:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fibrer, material och märkning, SIS/TK 160/AG 07

Internationell titel: Textiles - Animal welfare in the supply chain - General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information (ISO 4465:2022)

Artikelnummer: STD-80038933

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-26

Antal sidor: 32