Standard Svensk standard · SS-ISO 1136

Ull - Bestämning av medelfiberdiameter - Luftgenomströmningsmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Naturfibrer (59.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8779

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-01-31

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 650065