Standard Svensk standard · SS-EN 14278-2:2004

Textil - Bestämning av bomullsfibrers klibbighet - Del 2: Metod med automatisk termodetekteringsapparat med platta

Status: Gällande

Omfattning
This standard describes an automatic technique to simulate the tendency of "contaminated" cotton fibres to stick to working surfaces of textile machines (e.g. card clothing, drafting rollers, crush rolls). Test specimens can be raw cotton fibre (fibre sampled, e.g. from a bale), or opened fibre, slivers, etc.

Ämnesområden

Naturfibrer (59.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekaniska egenskaper, SIS/TK 160/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35820

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-19

Antal sidor: 11