Standard Svensk standard · SS-EN 1101

Textil och textila produkter - Brännbarhetsegenskaper - Gardiner och draperier -Detaljerat förfarande för bestämning av antändlighet hos vertikala provkroppar (liten låga)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 1101/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1101

Textil och textila produkter - Brännbarhetsegenskaper - Gardiner och draperier -Detaljerat förfarande för bestämning av antändlighet hos vertikala provkroppar (liten låga)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 139 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 139 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 822,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Textila tyger (59.080.30) Hemtextiler. Sängkläder (97.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1101

Textil och textila produkter - Brännbarhetsegenskaper - Gardiner och draperier -Detaljerat förfarande för bestämning av antändlighet hos vertikala provkroppar (liten låga)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 139 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 139 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 822,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brännbarhet, SIS/TK 160/AG 03

Internationell titel: Textiles and textile products - Burning behaviour- Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens (small flame)

Artikelnummer: STD-17989

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-16

Antal sidor: 8