Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16663-2

Fisknät - Provningsmetod för bestämning av maskstorlek - Del 2: Masklängd (ISO 16663-2:2003)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 16663-2/AC:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16663-2

Fisknät - Provningsmetod för bestämning av maskstorlek - Del 2: Masklängd (ISO 16663-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of mesh length of fishing nets using a ruler. It is applicable to passive fishing gears.

Ämnesområden

Fiske och fiskodling (65.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16663-2

Fisknät - Provningsmetod för bestämning av maskstorlek - Del 2: Masklängd (ISO 16663-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Textil, SIS/TK 160

Internationell titel: Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 2: Length of mesh (ISO 16663-2:2003)

Artikelnummer: STD-34283

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-27

Antal sidor: 7