Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4484-1:2023

Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 1: Bestämning av materialförlust från tyger vid tvätt (ISO 4484-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4484-1:2023

Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 1: Bestämning av materialförlust från tyger vid tvätt (ISO 4484-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method for systematically collecting material loss from fabrics under laundering test conditions to achieve comparable and accurate results. There is no direct correlation to material loss during domestic and commercial laundering. The method is designed to assess material loss of all types.
NOTE      In this document, any collected debris is assumed to be fibre fragments. For the identification of the nature/composition of this debris, the method described in ISO 4484-2 can be used.

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Textilier Allmänt (59.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4484-1:2023

Textil och textilprodukter - Mikroplaster från textila källor - Del 1: Bestämning av materialförlust från tyger vid tvätt (ISO 4484-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 160/AG 09

Internationell titel: Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing (ISO 4484-1:2023)

Artikelnummer: STD-80041332

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-02-27

Antal sidor: 24